Sözcü Plus Giriş

CEO’ların hataları da sigorta güvencesinde

Şirket yöneticileri şirket içi ve dışında yönetimsel riskler altında yerine getirdikleri görevler nedeniyle oluşan zararlardan da şahsi olarak sorumlu tutulabiliyor. İşte yöneticileri meslekleri gereği bir hata yaptıklarında, mal varlıklarını bile tehdit edebilecek durumlara karşı ‘Yönetici Sorumluluk Sigortası’ koruyor.

08:54 -
CEO’ların hataları da sigorta güvencesinde

Ülkemizde her geçen gün değişen ve gelişen yasal düzenlemeler, şartlar ve şirketlerin yılsonu kârlılıklarına dair yükselen beklentiler, üst düzey yöneticilerin ve CEO'ların sorumluluğunu aynı oranda artırıyor.

ZARAR GÖRENE TAZMİNAT ÖDENİYOR

Şemsiye Dergisi'nde yer alan haberde, Yönetici Sorumluluk Sigortası'nın teminat kapsamı şu şekilde anlatılıyor: “Yönetici Sorumluluk Sigorta'sı şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alıyor.”

Haberde Yönetici Sorumluluk Teminatı hakkında bilgi veren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, sigortanın şirketin karşılaştığı riskleri değil, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin, şirketi yönetirken yaptığı hatalar ve ihmaller sonucu doğan sorumluluk risklerini teminat altına aldığını belirterek şunları söylüyor: “Yöneticilerin aleyhlerine açılan bir dava neticesinde, hükmedilen tazminatı karşılayabilecek bir durumda olmaması halinde; geniş kapsamlı bir yönetici sorumluluk teminatı olmazsa olmaz bir hal alıyor. Yöneticinin zararını şirketin tazmin ettiği durumlarda, tazmin ettiği zarar ölçüsünde şirkete ödeme yapıyoruz. Ayrıca yönetim kurulu üyesi ve yöneticilere açılan davalardaki savunma masraflarını poliçe koşulları çerçevesinde karşılamaya yönelik bir teminat da sunuyoruz. Ek olarak, emekli yöneticiler için 72 aylık uzatılmış keşif süresi ile şirketin yeni bağlı ortaklıkları için genişletilmiş teminat ile hukuka aykırı istihdam uygulamaları teminatı poliçemizin diğer artıları arasında. Poliçemizde bu teminatları, alternatifli limitler olarak sunarak, şirketlere ciroları doğrultusunda kendileri için en uygun paketi tercih etme fırsatı sunuyoruz.”

“AVUKATLIK VE SAVUNMA MASRAFLARI DA İÇİNDE”

Anadolu Sigorta Kobi Paket Poliçesi içerisinde sunduğu alternatifli standart limitli ve düşük primli Yönetici Sorumluluk Sigortası ile yöneticilerin yanı sıra, harici kuruluş yöneticilerinin sorumluluklarına da tazmin teminatı sunuyor. Yasal düzenlemeler ile yüklenen sorumlulukların ihlâlinin, yöneticiler nezdinde tazminat davası veya cezai yaptırımlarla sonuçlanabildiğinin altını çizen Levent Sönmez; “Bu konudaki sorumluluklara yönelik davalar her geçen gün artıyor. Bu davaların sonucunda; yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler kişisel olarak mal varlıklarını dahi tehdit edecek büyüklükte tazminat rakamları ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu sebeple, bugünün yöneticileri için bu sigortaya sahip olmanın önemi çok büyük” dedi.

KİMLER BU SİGORTAYI YAPTIRABİLİR?

-Şirkette ve bağlı ortaklıklarında görev yapan (bğımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere) yönetim kurulu üyeleri, yönetici veya idareci, yönetici yada denetleyici olarak hareket eden herhangi bir şirket çalışanı,

-Poliçe sahibinin Risk Yöneticisi veya dengi konumdaki şirket çalışanı,

-Sözleşme döneminde iktisap edilen ve şirketin bağlı ortaklığı olan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, idarecileri ve çalışanları,

-Şirketin özel emri ve talebi dahilinde bağlı ortaklık olmayan bir şirkette (Harici Kuruluş) görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more