Gelecek 10 yılda siber tehdit ve iklim değişikliğine dikkat!

Allianz 2020 yılı Risk Barometresi açıkladı. Buna göre dünyada siber tehditler öne çıkarken, Türkiye’de ise makro ekonomik gelişmeler ve doğal afet riskleri ilk iki sırada yer aldı.

Gelecek 10 yılda siber tehdit ve iklim değişikliğine dikkat!

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) tarafından gerçekleştirilen yıllık küresel iş dünyası riskleri anketi Allianz Risk Barometresi'nin dokuzuncusu yayımlandı. Çalışma, bu yıl aralarında CEO'ların, risk yöneticilerinin; brokerların ve sigorta uzmanlarının da bulunduğu 100'ü aşkın ülkeden 2 bin 718 uzmanın görüşlerine yer vererek rekor katılıma ulaştı.  Allianz 2020 Risk Barometresi'ne göre siber olaylar yüzde 39'la ilk kez en büyük küresel iş dünyası riski oldu.
Şirketlerin verilere ve bilişim sistemlerine giderek artan bağımlılığı ve yaşanan birkaç yüksek profilli olayın etkisiyle siber tehdit farkındalığı son yıllarda hızla arttı. Siber tehditler, yedi yıl önce yüzde 6 ile 15'inci sırada yer alıyordu. Yıllardır en büyük risk olarak görülen iş kesintileri ise, yüzde 37 ile ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının, Brexit'in ve küresel ısınmanın şirket ve ülkeleri küresel çapta endişelendirdiğine işaret ediyor.

GELECEK 10 YILDA SİBER TEHDİT VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT

Çalışma ile ilgili değerlendirmede bulunan AGCS CEO'su Joachim Müller, Allianz 2020 Risk Barometresi'nin, siber tehditler ve iklim değişikliğinin; önümüzdeki on yılda yakından izlenmesi gereken en önemli iki risk olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Müller şöyle konuştu: “Elbette mücadele edilmesi gereken pek çok başka hasar ve aksaklık senaryoları da var. Ancak kurum yönetimleri ve risk yöneticileri siber tehdit ve iklim değişikliği risklerine çözüm bulamazlarsa, bu durumun büyük ihtimalle şirketlerinin operasyonel performansı, finansal sonuçları ve itibarıyla birlikte kilit paydaşları üzerinde de olumsuz etkileri olacaktır. Siber tehdit ve iklim değişikliği riskleri için hazırlık ve plan yapmak hem rekabet gücü açısından avantaj sağlayacak, hem de dijitalleşmenin ve küresel ısınmanın hâkim olduğu bir çağda işletme direncini artıracaktır.”

İŞ KESİNTİSİ İKİNCİ SIRADA

Çalışmada yedi yıldır listenin başında yer alan iş kesintisi, bu yıl ikinci sıraya geriledi. Ancak, Allianz 2020 Risk Barometresi'ne göre iş kesintisi kaybı eğilimi bu kez daha büyük ve karmaşık bir yapıyla hız kesmeden devam ediyor. Günümüzde yangın, infilak, doğal afetler, dijital tedarik zincirleri ve hatta siyasi şiddet olayları gibi çeşitli nedenlerle iş kesintileri yaşanıyor. İşletmeler ayrıca ayaklanmaların, sosyal huzursuzluğun veya terör saldırılarının etkilerine; doğrudan ya da dolaylı olarak giderek daha fazla maruz kalıyor. Geçtiğimiz yıl Hong Kong, Şili, Bolivya, Kolombiya ve Fransa'da baş gösteren sivil karışıklıklar, mağazaların aylarca kepenk kapatmaları; turistlerin bu bölgeleri ziyaret etmemeleri veya çalışanların güvenlik endişelerinden dolayı iş yerlerine erişememeleri nedeniyle hem yerel hem de çok uluslu şirketlerde maddi hasarlara; iş kesintilerine ve genel gelir kayıplarına yol açtı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖRMEZDEN GELMEK PAHALIYA PATLAYABİLİR

İklim değişikliği, yedinci Allianz Risk Barometresi'nden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi ve  yüzde 17'lik oranla yedinci sırada yer aldı. Hali hazırda Avustralya, Hong Kong, Hindistan ve Endonezya gibi ülke ve bölgelerdeki risk yönetimi uzmanlarının etkisiyle Asya-Pasifik bölgesi genelinde en büyük üç işletme riski arasında yer aldı. Rapora göre, şirketlerin gelecekte daha fazla davayla karşı karşıya kalma gerçeğine hazırlıklı olmaları gerekebilir. Başta ABD'de olmak üzere hali hazırda 30 ülkede ‘en fazla karbon salan şirketleri' hedef alan iklim değişikliğine ilişkin davalar açıldı.

DÜNYADA İLK 10 RİSK SIRALAMASI

1. Siber riskler %39
2. İş kesintisi %37
3. Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler %27
4. Doğal afetler %21
5. Pazar gelişmeleri %21
6. Yangın, infilak %20
7. İklim değişikliği %17
8. İtibar ve marka değerinin kaybı %15
9. Yeni teknolojiler %13
10. Makroekonomik %11

TÜRKİYE'DE İLK 10 RİSK SIRALAMASI 

1. Makroekonomik gelişmeler %59
2. Doğal afetler %41
3. Yangın, infilak %35
3. Politik riskler ve şiddet %35
5. Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler %29
6. İş kesintisi %24
7. İklim değişikliği/hava değişimindeki artış %12
7. Siber tehditler %12
7. Pazar gelişmeleri %12
10. Yeni teknolojiler %6

Loading...