İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, yasak ne kadar uzatıldı?

Pandemi döneminde ekonomik olarak olumsuz etkileri azaltmak için uygulanan önlemlerin başında işten çıkarma yasağı geliyor. İlk olarak 17 Nisan tarihinde ilan edilen yasak, Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz haftalarda 2 ay daha uzatıldı. Yasağın uzatıldığı tarihe göre işten çıkarma yasağı 17 Kasım'a kadar devam edecek.

İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, yasak ne kadar uzatıldı?

Corona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için aylık periyotlar eşliğinde uzatılan işten çıkarma yasağı bir kez daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

17 AĞUSTOS’TA 1 AY UZATILMIŞTI

İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklandı.

İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021’e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. 17 Nisan’da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILABİLECEK

AKP'li milletvekilleri tarafından TBMM'ye 14 Temmuz'da sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” yürütme ve yürürlülük dahil 10 maddeden oluşuyordu. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler dün tamamlandı. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi öngörülüyor.

Corona virüsü salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, her bir defada en fazla üçer ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Teklif ile ayrıca iş akitlerinin hangi şartlarda feshedilebileceği de netleştiriliyor.

ÇALIŞANIN SİGORTASI İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAK

Teklif ile “ekonominin normalleşmeye başlaması ile birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesi” amaçlanıyor. Buna göre, haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

AKP Corona Cumhurbaşkanı TBMM uygulama