Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Çalışanların iş yasasına göre sağlık sorunu gibi haklı bir nedenle veya askerlik görevlerini yerine getirmek için haklı sebeplerle işten ayrılması ya da iş akitlerinin sonlandırılması neticesinde kıdem tazminatı almaları kanuni bir haktır. Kıdem tazminatın nasıl hesaplandığı da çalışanlar veya işten çıkarılanlar için merak edilen konulardan biridir. Peki, kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı ve tazminata ilişkin hükümler 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunda açıkça düzenlenmiştir. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatına hak kazanabilmek için temel şart, çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmasıdır. Ancak bazı özel durumlarda da kıdem tazminatı alınabilmektedir. (Askerlik, sağlık durumunun çalışmaya engel olması ya da kadın çalışanların evlenmesi)

Foto: shutterstock

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı tavan tutarı (1 yıl çalışma karşılığında alınabilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı) 2020 yılının birinci yarısı için (01/01/2020 – 30/06/2020 tarihleri arasında) 6 bin 730 lira olarak uygulandı. 2020 yılının ikinci yarısı için de (01/07/2020 – 31/12/2020) 7 bin 117 TL olarak belirlendi.

Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o iş yerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılır.

Kısa çalışma ve rapor süresi kıdem tazminatına nasıl yansır? İlginizi Çekebilir Kısa çalışma ve rapor süresi kıdem tazminatına nasıl yansır? Emekli olurken kıdem tazminatı alınır mı? İlginizi Çekebilir Emekli olurken kıdem tazminatı alınır mı?
Loading...