Sözcü Plus Giriş

Pandemi hastanesindeki hekim ilave prim ödemeyecek

Özel sağlık kuruluşlarında çalışıp, kendi görev yeri dışındaki kamu ve özel sağlık kuruluşlarında pandemi sebebiyle görevlendirilen hekimler için hekim sorumluluk sigortasında, ilave sözleşme düzenlenmeyecek ve prim ödenmeyecek.

Güncellenme: 12:49, 09/06/2020
Pandemi hastanesindeki hekim ilave prim ödemeyecek

Özel sağlık kuruluşlarında çalışıp, kendi görev yeri dışındaki kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında pandemi sebebiyle görevlendirilen hekimler için Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda (hekim sorumluluk sigortası) ilave sözleşme düzenlenmeyecek ve prim ödenmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Mayıs'ta yayımladığı tebliğ ile pandemi sebebiyle özel sağlık ya da kamu sağlık kuruluşlarında görevlendirilen hekimler için hekim sorumluluk sigortası durumuna açıklık getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 31135 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de ‘pandemi' sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin III. Risk Grubu kapsamında değerlendirileceği bildirildi.

1 OCAK 2020’DEN BERİ YÜRÜRLÜKTE

Tebliğ'in 2'nci maddesinde Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın “A.1. Sigortanın Konusu” başlıklı bölümüne, yedinci paragraftan sonra gelmek üzere şu paragrafın eklendiği duyuruldu: “Buna ek olarak, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri, ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçenin kapsamına dahildir.” Söz Konusu tebliğ, 1 Ocak 2020’den itibaren yürülüğe girdi.