Pandemiye rağmen yüzde 10 büyüdü

Corona virüs salgını, Türk sigorta sektörünü de olumsuz etkilemesine karşın, sektörün hazirandan itibaren toparlanmaya başladığı yönünde de sinyaller alınıyor. Pandemi döneminin, Türk Nippon Sigorta ve Türk sigorta sektörü üzerindeki etkilerini değerlendiren Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E.Baturalp Pamukçu; yaşanan tüm zorluklara rağmen iyi bir yol kat ettiklerini söyledi.

Pandemiye rağmen yüzde 10 büyüdü

Mayıs sonu itibarıyla, Türk Nippon Sigorta'nın yüzde 10'luk bir büyüme gerçekleştirdiğini belirten Pamukçu; “2020 Mayıs sonu şirket üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, içinde bulunduğumuz pandemi sürecine rağmen yangın ve doğal afetler branşında yüzde 30'luk, genel zararlar branşında yüzde 69'luk ve kara araçları sorumluluk branşında yüzde 18'lik bir büyüme sağladı” dedi.

OTO VE SEYAHAT SAĞLIK OLUMSUZ ETKİLENDİ

Pandemi sürecinin sektör üzerindeki etkilerini de değerlendiren Pamukçu, ilk 5 ayda  sektörün hayat dışı branşlarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla  yüzde 11 büyüdüğünü; enflasyondan arındırıldığında sektörde reel büyüme hızının 4 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Hayat dışı branşlar incelendiğinde, Covid-19'un en büyük etkisinin kasko başta olmak üzere oto sigortalarına yansıdığının dikkat çektiğini vurgulayan Pamukçu, şunları söyledi: “TSB verilerine göre, Ocak-Mayıs 2020 döneminde nominal olarak yüzde 0.09 daralan kara araçları branşındaki reel daralma ise yüzde 10 olarak gerçekleşti. 2020 yılının ilk 5 ayında yüzde 2 büyüyen kara araçları sorumluluk branşında prim üretimindeki reel düşüş yüzde 8'leri buldu. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci seyahat sağlık branşını da olumsuz yönde etkilemiş olup, ilgili branşta sektör genelinde geçen yıla kıyasla nominal olarak yüzde 52'lik bir küçülme yaşandı.”

büyüme Corona Covid-19 Sağlık sigorta yangın
Loading...