SGK eksik gün bildirimi nasıl yapılır? SGK eksik gün nedenleri neler?

İşverenin çalışanları 30 günden az çalışmaları durumunda, kişi bazında kaç gün eksik geldiklerinin, neden gelmediklerinin, günlük prime esas kazançlarının bildirildiği evraktır. Her ay için bildirimi eksik gün bildirimi formu ve eksik gün nedenini gösteren belge ile takip eden ayın 23'üne kadar bağlı bulunduğunuz SGK'ya bildirilmesi gerekmektedir. İşte eksik gün bildirimi hakkında merak edilenler...

SGK eksik gün bildirimi nasıl yapılır? SGK eksik gün nedenleri neler?

SGK eksik gün bildirimi işçinin 30 günden az çalışması durumunda işveren tarafından SGK’ya yapılan sebep bildirimidir. İşverenin eğer iş yerinde çalışan sayısı 10 dan az ise eksik gün bildirimini yapması zorunludur. SGK eksik gün nedenleri nelerdir? SGK eksik gün bildirimi ne zaman ve nereye yapılır? Tüm detaylarıyla haberimizde…

EKSİK GÜN BİLDİRİMİ NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Eksik gün bildirimi yapmanız gerekiyorsa her ay için bildirimi eksik gün bildirimi formu ve eksik gün nedenini gösteren belge ile takip eden ayın 23’üne kadar bağlı bulunduğunuz SGK’ya;

Elden ya da posta yolu ile göndermeniz gerekmektedir.

SGK EKSİK GÜN 13 NEDİR?

SGK eksik gün nedenleri 13 yönetmelikte belirtilmeyen eksik gün nedenlerinden birisi ile 30 günden az çalışan sigortalı için SGK’ya eksik gün bildiriminde kullanılan sgk eksik gün kodlarindan birisidir. Eksik gün nedeni 13 diğer nedenler ile eksik gün bildirimi yapması gereken işverenin eğer işyerinde çalışan sayısı 10 dan az ise eksik gün bildirimini yapması zorunludur.

SSK EKSİK GÜN NEDENLERİ NELER?

1-İstirahat
3-Disiplin cezası
4-Gözaltına alınma
5-Tutukluluk
6-Kısmi istihdam
7-Puantaj kayıtları
8-Grev
9-Lokavt
10-Genel hayatı etkileyen olaylar
11-Doğal afet
12- Birden fazla (eksik gün sebebi birden fazla ise bu kodla bildirmeniz gerekir. Hem hastalıktan raporlu olması hem de kısmi istihdam olması gibi )
13-Diğer
15-Devamsızlık
16-Fesih tarihinde çalışmamış
17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18-Kısa çalışma ödeneği
19-Ücretsiz doğum izni
20-Ücretsiz yol izni
21-Diğer ücretsiz izin
22-5434 SK ek 76, gm 192

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ NEDİR? KİMLER EKSİK GÜN BİLDİRİMİ YAPMAK ZORUNDADIR?

İşverenler yanında çalıştırdıkları sigortalı kişilerin prim günü, hizmet bilgisi ve çalışma gün sayısını içeren aylık prim ve hizmet belgesini her ayın 30’una kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar. Mesela 2018/Mart ayında çalışan sigortalınızın aylık prim ve hizmet belgesini 23.02.2018 tarihine kadar vermeniz gerekir.

Loading...