Sigorta Türkiye’deki yabancıların da koruyucu kalkanı

Türkiye’ye giriş yapan ve oturma izni almak isteyen yabancıların yaptırmak zorunda olduğu sağlık sigortasına ilgi arttı. Yabancılar için sağlık sigortasında sigortalı adedi, 2 yılda 2 kat artarak yaklaşık 1 milyona ulaştı.

Sigorta Türkiye’deki yabancıların da koruyucu kalkanı

Son yıllarda, Türkiye'ye göç eden yabancıların sayısı artıyor. Genel Sağlık Sigortası sisteminden faydalanamayan yabancı uyruklu (T.C. vatandaşı olmayan) kişilerin yatarak ya da ayakta tedavi ve medikal harcamalarını karşılayan özel sağlık sigortasının olması büyük önem taşıyor. Ülkemize giriş yapan ve oturma izni almak isteyen yabancıların da sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu tutulurken, ülkemizdeki yabancıların da büyük bir kısmının da sigorta yaptırdığı kaydediliyor. Türkiye Sigorta Birliği'nin de (TSB) son yayımladığı verilere göre, yabancılar için sağlık sigortasında, sigortalı adedi yaklaşık 1 milyona ulaştı. Söz konusu sigortayı yaptıran sigortalı adedi 2 yılda 2 kat artış gösterdi.

2013’TEN BERİ ZORUNLU

Şemsiye Dergisi'nde çıkan habere göre, Türkiye’de oturma izni veya ikamet tezkeresi almak isteyen yabancıların, ikamet sürelerini kapsayan; güncel kanun ve yönetmeliklere uygun sağlık sigortası yaptırmaları 2013 yılında çıkan kanunla zorunlu hale geldi. Türkiye'de ikamet izni gerektiren bu sigorta, belirtilen sigorta süresi içinde sigortalıyı, hastalık veya kazaya uğraması durumunda teminat altına alıyor. Yabancı uyruklu kişilerin kısa dönem ikamet izinlerinde kullanılmak üzere çıkarılan sağlık sigortası ile yabancı uyruklu kişilerin, sigorta süresi içinde bir hastalık veya kaza halinde; Sağlık Bakanlığı’nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan sağlık giderleri, poliçede belirtilen teminat, limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanıyor.

ACİL GİDERLER DE KARŞILANIYOR

Yabancılar için sağlık sigortasında da özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasında olduğu gibi ‘yatarak tedavi' ve ‘ayakta tedavi' teminatı var. Yatarak tedavide, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; medikal ve/veya cerrahi yatışlar, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri ve küçük müdahaleler özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanıyor. Ayakta tedavi de ise sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil/ röntgen, reçeteli ilaç, modern teşhis yöntemleri ve seanslı ayakta tedavi giderleri ayakta tedavi kapsamında güvence altına alınıyor. Sigortalının, poliçenin geçerlilik tarihi içerisinde evlenmesi durumunda, sigortalı kapsamına alınacak eşi de en geç 30 gün içinde başvuru formu doldurması ve evlilik durumunun belgelenmesi halinde evlilik tarihi itibariyle sigortalanabiliyor.

18 YAŞ ALTI DA GÜVENCE ALTINDA

Yabancılar için sağlık sigortasında geniş bir portföyü bulunan aracı kuruluşlardan Eminler Sigorta'nın sahibi Serdar Özdemir, 18 yaşından küçük çocukların da sigorta ettirenin 18 yaşından büyük olması ve ebeveynin aynı poliçe kapsamında olduğu aile poliçesinde, sigorta teminatına dâhil edilebileceğini söylüyor. Özdemir, 18 yaşından küçüklerin sigortalanması ile ilgili olarak teknik hususlar hakkında şu bilgileri veriyor: “Sigorta ettiren yeni doğan çocuğu, annenin de sigorta sözleşmesi kapsamında bulunuyor olması ve yeni doğan çocuk için doğum tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuru formu ile başvurması halinde sigortacı, teminat kapsamına dahil edilmesini teklif edebilir. Ancak, bu 30 günlük süre aşıldığı takdirde sigorta ettiren, yeni doğan çocuğu bu sigorta sözleşmesinin yineleme tarihinde teminat altına alabilir. Yeni doğan çocuk için başvurunun, doğum tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yapılması halinde sigortacı, çocuğun kayıt tarihini doğum tarihi ile aynı tutabilir. Bu 10 günlük sürenin aşılması halinde ise kayıt tarihi olarak ancak başvuru tarihi esas alınabilir.”

Loading...