Sözcü Plus Giriş

Türkiye’nin ilk sigorta araştırmasından önemli sonuçlar çıktı

Türkiye’de ilk kez bir üniversite ve bir sigorta şirketi işbirliğinde ‘sigorta algısı’ araştırması gerçekleştirildi. Tüm Türkiye’yi kapsayan bu araştırmada 25-54 yaşları arasında farklı sosyo-ekonomik gruplardan kişilerle görüşüldü.

Güncellenme: 15:45, 27/01/2020
Türkiye’nin ilk sigorta araştırmasından önemli sonuçlar çıktı

İstanbul Üniversitesi ve HDI Sigorta tarafından yapılan araştırma sonuçları ‘Sigorta ve Sigortalılık Algısı' adlı kitapta toplandı. Araştırmaya göre sigorta denildiğinde Türk insanının aklına ilk gelen kavramlar: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Güvence, Teminat ve Garanti. Eğitim seviyesi yükseldikçe SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kavramlarının yerini Güvence, Teminat ve Garanti ile ‘hasar ve tazminatların ödenmesi' alıyor. Sigorta sahipliği yaş ve eğitim yükseldikçe artıyor. En fazla sahip olunan sigorta türleri ise Trafik, Kasko, BES ve Sağlık. Kasko, hayat, sağlık sigortaları yaptırırken temel motivasyon ‘garanti altına almak' iken BES'te ‘kendini güvenceye almak, birikim, yatırım yapmak' ön plana çıkıyor. Trafik ve DASK söz konusu olduğunda ise ‘zorunlu olması ve önlem almak' temel motivasyon kaynakları.

KASKO VE DASK EN UZUN SÜRE SAHİP OLUNAN SİGORTA TÜRÜ

Sigorta satın alırken hala en önemli kanal acenteler. Sağlık sigortalarında ise acentelerin dışında online kanallar öne çıkıyor. Diğer sigorta türlerine göre daha uzun zamandır sahip olunan sigorta türleri ise Kasko ve DASK. Türk insanının endişe ve risk algısına baktığımızda bugünün endişe algısının sağlık harcamalarından oluştuğunu görüyoruz. Kendisi ve ailesi için gerekli olabilecek sağlık harcamaları ve başa gelebilecek ciddi bir hastalık insanımız için bugünün risk algısını teşkil ediyor. Uzak geleceğe projeksiyon tuttuğumuzda ise eş ve ailenin kaybedilmesi endişesi baskın çıkıyor. Araştırmaya katılanların uzak geleceğe dair gördükleri bir diğer risk ise ekonomik kriz, işini kaybetmek ve yaşam standardının düşmesi.

Teknolojik gelişmelerin sigorta algısına etkilerine baktığımızda ise Türk insanının sigorta ile ilgili bilgileri en çok Facebook, Instagram ve internetteki haber sitelerinden edindiğini görüyoruz.

Bu çalışmanın Türk sigorta sektöründe bir ilk olduğunu ifade eden Sigorta Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selcen Gür çalışmanın sonuçlarını sigorta sektörünün tüm paydaşlarıyla Brokerler Derneği aracılığıyla paylaşacaklarını duyurdu