Kadınlar Üzerine: Türk inkılâbında kadın eğitiminin önemi

Mustafa Kemal Atatürk, yeni Türk Devleti'nin hedeflerini ve bu bağlamda toplumsal dönüşümü gerçekleştirecek ve gelecek nesillerin yetiştirilmesinde rol oynayacak her iki cinsin görev ve sorumluluklarını sık sık dile getirir. Atatürk, Türk inkılâbının gerçekleşmesinde kadın ve erkeğin birlikte rol üstelenmesi gerektiğine şu sözlerle dikkat çeker:

“Bir sosyal hayat, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan oluşmaktadır. Mümkün müdür ki, bir kitlenin bir parçasını ilerletelim, diğerini görmezden gelelim de kitlenin genel durumu ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir camianın yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı semalara yükselebilsin? Şüphe yok ki ilerleme adımları, dediğim gibi iki cins tarafından beraber arkadaşça atılmak, ilerleme ve yenilenme alanında mesafe kaydetmek lazımdır. İşte böyle olursa inkılâp başarılı olur.”

Başka bir konuşmasında ise:

“Bir heyeti içtimaiyye aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, terakki ve temeddün etmesine imkânı fennî ve ihtimali ilmî yoktur” der.

ZAFER EĞİTİMSİZ OLMAZ

Türk inkılâbında kadınlara sağlanan siyasi, sosyal ve ekonomik haklar, kadınının konumunu erkeklerle eşit hale getirir. Eğitim, birey olma ile var olan ve elde edilen hakların devamının sağlanmasında bilinç kazanma açısından önemlidir. Mustafa Kemal bu anlayışla, Milli Mücadele'nin en sıcak zamanlarında, Kütahya-Eskişehir çarpışmalarının zor günlerinde, Ankara'da Milli Maarif Kongresi'nin toplanma kararını almıştır. Bu toplantı Mustafa Kemal'in hem eğitime olan hem de zafere olan inancının tam göstergesidir.

ÖĞRETİM BİRLİĞİ YASASI

Kadınların eğitim alabilmesi amacıyla atılan en önemli adımlardan biri kız çocuklarının zorunlu eğitim alması kararının verilmesidir. Atatürk'ün “Milletimizin, memleketimizin darülirfanları bir olmalıdır. Bütün memleket evladı kadın erkek oradan çıkmalıdır” sözleri Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun habercisi olmuştur. Öğretimin birleştirilmesi ile tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak kız ve erkek öğrenciler milli eğitim sisteminin içine dâhil edilmiştir.

UYGARLIK KADINSIZ OLMAZ

Kadın eğitiminin tüm boyutları ile gerçekleştirilmesi için büyük atılımlar yapılmıştır. İlköğretim, ortaöğretim (lise, mesleki teknik öğretim, kız orta sanat okulları, kız enstitüleri, ticaret liseleri, sağlık okulları), konservatuarlar, yükseköğretimde kız öğrenci sayısının artması aynı zamanda kadınların bilinçlenmesini sağlamıştır.

1925 yılında toplanan Üçüncü Heyet-i İlmiye'de, kızların eğitimine ilişkin olarak temel prensipler belirlenir. Haftaya bu prensiplerle devam edelim.

Loading...