2 uyarı!

Bir ülke yalnız adaletle ebedi olur, adaletsizlikle yıkılır.
(Alman Atalar sözü)

Adaletsiz ülke güneşsiz dünyaya benzer.
(Arap Atalar sözü)

Kanunların değeri, hakimlerin değeriyle ölçülür.
(Fransız Atalar sözü)

Adaletsiz bir ülke, mezbahadan farksızdır.
(Çek Atalar sözü)

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.
(İnsanlığın Atalar sözü)

Bir saatlik adalet, bin saatlik ibadetten hayırlıdır.
(Hz. Muhammed)

Harcı adalet olmayan bir toplumun binası çürüktür.
Küçük bir sarsıntı ile yıkılır.
(Laedri)

Zulüm avludan girince adalet bacadan çıkar.
(Kaşgarlı Mahmut)

Adalet ilkin devletten gelmelidir.
(Aristoteles)

★★★

Bu cümleler gibi insanlığın yüz akı olmuş yüzlerce bilgin, düşünür, Tanrı elçisi kişiden yüzlerce söz bulup sizler de yazabilirsiniz.

2 hukukçu!

2 uyarı yaptı:

Ben onu yazayım.

Hukukçu Turgut Kazan:

“Tutuklu iken neden ifadesi alınmadı? Böyle bir dosyada gözaltına alınmayı gerektirecek bir durum varsa 2.5 yıldır cezaevinde tuttuğunuz (Osman Kavala) bu insanı niye çağırmadınız? Böyle bir savcılık anlayışı asla kabul edilemez… Türkiye'de hakim ve savcıların sistemin içinde falanca gruplardan oluştuğu anlaşılıyor. Buna göre “Mahkemeler yoluyla Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan FETÖ ya da Hizmet Grubu kadar tehlikeli bir gurup ya da süreç ile” karşı karşıyayız… Bu tehlikeye karşı Erdoğan'ı uyarıyorum…

★★★

Hukukçu Celal Ülgen:

“Savcı gözaltı kararına kendi adını yazıp imza atmaya cesaret edememiş, kararı “başsavcılığı” diye imzalamış. Böyle bir şey olamaz. Osman Kavala'nın durumuna bakıyorum, bir güçler savaşı var onu görüyorum. Görünmeyen ve ilan edilmemiş bir çatışma… Bunu bazı tahliye ve beraat davlarının sonuçlarına bakarak görüyoruz… Bu gelgitler hukuk içinde olabilecek şeylerden değildir. Yargı içinde bazı güçlerin yargıya egemen olmak için güç savaşı verdiklerini gözlemliyorum.”

★★★

Gözaltı kararı tutuklamaya dönüştü. Osman Kavala hapiste kaldı.

Konfüçyüs:
Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.

Ömer Hayyam:
Adalet kainatın ruhudur.

Watson:
Gökyüzü kafana düşse de sen yine adaletten şaşma

İsmail H. Danişment:
Ulusların karşı koyamayacağı tek kuvvet adalettir.

Hz. Muhammed:
Adalet, Mü'minin kaybolmuş malıdır, nerede bulsa alır.

Türk Atalar sözü:
Adalet varsa rezalet yoktur.

Loading...