Cinayet!

Düşüncesini dile getirenler, tek adam sistemini eleştirenler, gizlenen haberi açık edenler, rüşvete karşı çıkanlar, devletin ve belediyelerin soyulmasını önlemek için iktidara uyarı yükselten yazıları yazanlar hapiste kaldılar.

Diğerleri çıktı.

Hırsızlar.

Gaspçılar.

Rüşvet yiyenler.

Devleti soyanlar.

Kadın tüccarları.

Fuhuş teşvikçileri.

İrtikap yapanlar.

Mafyacılar.

Çete kuranlar.

Sahtekarlar.

İhaleye fesat karıştıranlar.

Bugün özgürler.

★★★

Cumhurbaşkanı ve ittifak ortağı, kendilerini adalet, hukuk, hakim, yasa yerine koydular, Meclis'teki partili milletvekillerini kurgulayıp “infaz yasasını” istedikleri gibi çıkardılar.

Anayasa delindi.

Cinayet devam ediyor.

Bugün salıverilenler için hiçbir koşul aranmadı, yeniden aynı suçu işlemesin diye hiçbir önleyici ortam hazırlığı olmadı.

Hapisten afla çıktı.

Ne yapacak?

Nereye gidecek?

Evi, ailesi var mı?

Neyle geçinecek?

Kim bakacak?

Kim yeniden suç işleyip cezaevine dönmesin, hapisten çıkmasını iyi insan olma fırsatına çevirsin diye özendirecek, kollayacak, kol kanat gerecek?

Aramadılar.

Salıverdiler.

90 bin kişi.

Aramızdalar.

Cinayet!

★★★

Bunlar; hırsızlık yaparken, gaspa kalkışırken, rüşvet yerken, devleti soyarken, çete kurarken, mafya olurken, sahtekarlığa soyunurken diğer vatandaşların malını, mülkünü, işini, gücünü, huzurunu, hakkını, hayatını çaldılar, ömrünü karartılar. Onları affetme hakkı hayatı karartılanlara aitti. İktidar ya da devlet kendine karşı işlenmiş suçları; hükümete, cumhurbaşkanına, anayasaya, Meclis'e, Milli Savunma'ya karşı girişilmiş eylemlerden ötürü hapishaneye düşmüşleri affedebilirdi.

Vicdanlı olmadı.

Ahlaklı olmadı.

Eşitlikçi olmadı.

Anayasaya da uymadı.

Sabaha karşı saat O3.00'te Meclis'te cinayet işlemeye benzer bu yasa çıktı. Salıverilenler için önlem de düşünülmedi. Cinayet işlendi ve devam ediyor. Hapisten bu afla çıkan 90 bin kişiden 1 tanesi bile aynı suçu işlerse azmettiricisi Meclis'ten bu yasayı geçiren milletvekilleri ile onları kurgulayan liderleridir.

★★★

Talimat yukarıdan geldi.

Kanun teklifi hazırlandı.

Teklif kanun oldu.

Eşitlik bozuldu.

Adalet hüküm giydi.

Cinayet devam ediyor.

İslam, Hıristiyanlık, Musevilik; kitaplı ve peygambere sahip dinlerde günah işleyenler için iki yoldan af olabiliyor:

1- Tövbe edeceksin.

2- Kefaret ödeyeceksin.

Talimatla gelen kanun teklifinin kurguyla Meclis'te kanun olması da iki yoldan cinayet oldu:

1- Ne adalette eşitlik.

2- Ne eşitlikte adalet.

Loading...