Serpil Yılmaz
Serpil Yılmaz

Riyad “Kadın 20” Bildirgesi’nden liderlere 8 emir!

Suudi Arabistan ile Türkiye gündemi denince hiç şüphesiz ki akla ilk gelen “Türkiye ekonomisini boykot” uygulamaları.

İkili ticaret hacminin dengeli olarak 6 milyar dolar seviyesinde olmasına karşılık, Suudi Krallığı turizm ve gayrimenkul girdileriyle birlikte Arap coğrafyasında etki alanını genişletiyor. Suudi Arabistan Krallığı; Amerika ile balayı, BAE ile ortaklaşan dış politika ekseninde, sivil toplumun gücüyle kadın haklarına yönelik ileri adımlar atmaya zorlanıyor.

★★★

Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Yunanistan'a komşu coğrafyada yaşanan çatışmalı durumu, göğsünde yumuşatacak top “ekonomi diplomasisi” olacak.

Bu pencereden baktığım zaman kadınları görüyorum.

Suudi Arabistan'da kadının sosyal hayatta erkekle eşit haklara sahip olmasını, kadın cinayetlerinin son bulmasını savunan 28 aktivist kadının tutukluluk hali sürerken, Riyad'da bir başka inisiyatif, kadının güçlenmesini amaçlayan “uluslararası bildiriye” imzalar atıyor.

★★★

Türkiye'nin de imzacıları arasında olduğu, hatta 2015 yılı G20 Dönem Başkanlığı sırasında kurucu başkanlığını üstlendiği W20 (Women/Kadın 20) Görev Gücü, Suudi Arabistan'da “Riyad Bildirgesi” hazırladı.

★★★

21-22 Kasım tarihleri arasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başkanlık edeceği G20 Zirvesi'ne tavsiye niteliğinde hazırlanan W20 Riyad Bildirgesi, Covid-19 nedeniyle iki ayrı set olarak sunulacak.

★★★

Türkiye'de; “nafaka hakkı”, “cinsel istismarı önleme” gibi koruyucu yasalara saldırıların arttığı bir dönemde, küresel aktörler, ekonomik dayanıklılığın kadının güçlenmesiyle başarılacağını raporluyor.

★★★

Türkiye'den KAGİDER, KADEM ve TİKAD temsilcilerinin yanı sıra W20 Kurucu Başkanı Gülden Türktan'ın da katıldığı toplantılarda, 22 maddelik “Riyad Bildirgesi” hazırlandı.

Son 5 yıldan farklı olarak da Covid-19 sonrası toparlanmayı hızlandırmak için liderlere 8 kilit emir yağdı!

  1. Kadınların, özel ve kamu sektörlerdekiler dahil olmak üzere, ulusal ve küresel siyasi ve ekonomik kurumlarda tüm karar verme düzeylerinde eşit temsili sağlayın.
  2. Salgını takip eden toparlanma tedbirlerinin cinsiyeti kapsayıcı bir iş gücünü teşvik etmesini sağlamak için, cinsiyet etki değerlendirmesiyle desteklenen, cinsiyete duyarlı bütçelemeyi benimseyin.
  3. İş yaratmak ve ekonomik dirençliliği geliştirmek için sosyal altyapıya ve bakım konusuna önemli ölçüde yatırım yapın. Çocuklar, bakıma muhtaç kişiler ve yaşlılar için ucuz ve kaliteli bakım hizmeti sağlayın. Yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanması ve bunlara eşit erişimi artırın. Kadınların ve kız çocuklarının eğitime ve özellikle teknik ve mesleki öğretim, e-beceriler ve yaşam boyu öğrenmeye ulaşmalarını sağlayın.
  4. Tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlara, serbest çalışanlara ve gelişmekte olan ülkelerde savunmasız gruplara özel itina etmek suretiyle, kayıtlı ve kayıt dışı ekonomide tüm çalışanlar için uygun sosyal güvenlik ve emeklilik kapsamı sağlayın ve alternatif istihdam modelleri için koruma mekanizmaları geliştirin.
  5. Başta e-ticaret ve dijital ekonomi olmak üzere, kadınların mülkiyetindeki işletmelerin açılışını, büyütülmesini ve sürdürülebilirliğini destekleyerek kadınların girişimcilik ve yenilik ekosistemlerine katılımını teşvik etmeye yönelik eylem planları geliştirmeli ve fonlamalıdır.
  6. Altyapıya yatırım yaparak, hızlı bağlantı sağlayarak özellikle uzak ve kırsal alanlarda dijital teknolojiye erişimlerini arttırın ve kadınların ve kız çocuklarının dijital becerilerini iyileştirmeye yönelik eğitimler geliştirin.
  7. Kamusal ve özel finansal kuruluşlar ve bankalarla ortaklıklar yaparak, kadınların finansal hizmetlere ve bankalara erişimini artırmak için yenilikçi ve kolaylıkla erişilebilir dijital finansal ürünler geliştirilmesini sağlayın.
  8. Salgının seyri hakkında cinsiyete göre ayrılmış verilerin araştırılmasını ve verilerin toplanmasını için fon ayırın.

TGC'den ilk kadın ödülleri

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), ilk kez 2019 yılında ödül kategorilerine kadın savunusunu ekledi.

Köşe yazısı alanında 5 Aralık 2019 tarihli “Eşitlik yoksa ölüm var, anlayın artık” başlıklı yazımı ödüle değer buldu.

Meslektaşım Çiğdem Yılmaz, 25 Kasım 2019 tarihli “Bu adamlardan uzak durun” haberi ile bu kategoride ödül aldı.

Turgay Olcayto'nun başkanlığını yaptığı TGC, 2013 yılında “Kadın Gazeteciler Komisyonu” oluşturmuş, “Kadın ve Medya /Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu” hazırlamıştı.

Emeği geçen ve takdir eden herkese teşekkür derim…