Serpil Yılmaz
Serpil Yılmaz

Şirketler “global kopuş” yaşıyor

Özellikle iş dünyası Covid-19'a uzaylı gibi bakmadı! Tanıdık bir cisim yeryüzüne ayak bastı…

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi” (Global Compact-UNGC) Türkiye Platform Başkanı Ahmet Dördüncü,Dünyayı etkileyen Covid-19 salgını bizlere zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olduğumuzu gösterdi” diyor. Arsızca tüketmeye yeminli toplulukların sonunun nasıl olacağını henüz bilmiyoruz…

★★★

Dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın 1999 Dünya Ekonomik Forumu-Davos Zirvesi'nde yaptığı “Daha iyi bir dünya için” konuşması, 2000 yılında bu platformun doğmasına yol açmıştı.

Bu ünlü konuşmayı kaleme alan Harvard Profesörü John Ruggie ve Georg Kell, platformun temelini attı. 10 binin üzerinde şirket ve 3 binin üzerinde kurum BM'nin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni imzaladı.

★★★

UNGC'a Türkiye'den 2002 yılında ilk olarak Davos sakinlerinden Dr. Yılmaz Argüden üye oldu ve Türkiye Ağı'nı temsil etmişti.  TÜSİAD ve TİSK desteğiyle 2013 yılında bir platform olarak kurulan UNGC Türkiye başına; Unilever Türkiye CEO'su Mustafa Seçkin'den sonra, Akkök Holding CEO'su Dördüncü geldi.

2006 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un BM'nin merkezi New York'ta UNGC'a üye olması Türkiye'ye ivme kazandırmıştı.

Kadere bakın ki Koç, Davos 2016 Ocak programında destekçisi olduğu HeForShe konuşmasına hazırlandığı sırada aramızdan ayrıldı.

★★★

UNGC Türkiye; “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni imzalayan özel şirket sayısı 2019'da 180'di. 2020 itibarıyla; 151'e düşmüş. 85'i sivil toplum kuruluşu, akademi gibi kurumlarla birlikte toplam üye 236'da kalmış.

2018 yılında toplam üye sayısı 246'ydı. 2015 yılında da 128…

Yıllık raporlamalarını yapamayan, taahhütlerini yerine getiremeyen özel şirketlerden kopmalar yaşanıyor. Koronavirüs etkisiyle 2030 hedeflerinin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten Dördüncü, “Bu yıl daha çok Anadolu firmalarına ve KOBİ'lere ulaşmayı hedefliyoruz. Ciroları bir kaç milyar lira olan şirketler üyelerimizin 4'te 1'ini oluşturuyor” diyor.

UNGC; 15-16 Haziran'da online olarak “20.Yıl Kutlaması ve Liderler Zirvesi” gerçekleştirecek…

Zirvede asıl konunun küresel bilgi paylaşımı ve raporlama talebi olması bekleniyor.

★★★

Dördüncü, üye şirketlerin salgında “çalışanlarının sağlığını korumaya” öncelik verdiğini söylüyor. Enerji ve kimya alanında yatırımları olan Akkök Grubu, aynı zamanda Ak Merkez, Akasya ve Akbatı ile birlikte Türkiye'nin önde gelen AVM işletmecilerinden…

Dördüncü, “En erken biz kapattık, en geç biz açıyoruz” diyerek sağlık alanına vurgu yapıyor. AVM'lerde artan hijyen yatırımlarının 400 bin doları bulduğunu belirtiyor.

★★★

20 yıldır altı çizilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” şirketlerin piyasa değerlerini yükseltiyor. O nedenle de SPK gibi kimi ulusal kurumlar bu ilkleri tavsiye kararı olarak uyguluyor. Kadın-erkek eşitliği, yaş, eğitim, bölge, ırk, din her türden çeşitlilik, insan haklarına ve çevreye duyarlılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarıyla güçlendirilmiş toplumlarda refah artıyor.

Bu ilkeleri imzalamaktan vazgeçen her şirket/kurum bize nasıl bir dünyaya evrildiğimizin de sinyalini veriyor. Daha acımasız olma ihtimali hiç de az olmayan!

★★★

UNGC 10 ilke çerçevesinde şirketlere yöneltilen Covid-19 önerileri:

İnsan Hakları: Salgına karşı alınan önlemlerin; ırk, renk, engellilik hali, yaş, toplumsal cinsiyet, din, siyasi ve diğer görüşler, toplumsal kimlik yönünden ayrımcılık gözetilmeden bütün insanların erişimine açık olmasını sağlayın.

Çalışma Standartları: Çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğü destekleyin, çocuk işçi çalıştırılmayın, işe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık yapmayın. Finansal sıkıntıları aşmak için çalışan haklarından ve çalışanların refahından ödün vermeyin.

Çevre Dostu: Ulaşımın olumsuz etkisini azaltmak üzere evden çalışmayı teşvik edin. Tren gibi çevreye daha az zararlı yolculuk seçeneklerini ve yerel ekonomilere olumlu etki yapabilen eko-turizmi destekleyin.

Yolsuzlukla Mücadele:  İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Tutarlı, kapsayıcı, şeffaf politikalar ve iletişim aracılığıyla güven tesis edin.

Loading...