Ders ücreti karşılığı çalışanın emekli aylığı kesilir mi?

1956 doğumluyum. 3600 prim günüyle 1 Temmuz 2020'de 4/a (SSK) statüsünden emekli oldum. Malum, ekonomik koşullar sebebiyle ek ders ücreti karşılığı öğretmenlik yaparak çalışmak için başvurdum. Görüştüğüm okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri emekli aylığımın kesileceğini söylediler. Ben 4/a kapsamında olduğum için kesilmemesi gerektiğini söyledim. Aylığım 4/c emeklisi olmam halinde kesilir, 4/a emeklisi olursam kesilmez diye biliyorum. Bu konuda ne okul, ne İlçe Milli Eğitim, ne de SGK Müdürlükleri bana tatmin edici bir cevap veremedi. Ücretli öğretmen olarak çalışırsam emekli aylığım kesilir mi? Kesilmezse bunun yasal dayanağı nedir? İsmail Erdoğan

5335 sayılı Kanun'un 30. maddesine göre bazı istisnai durumlar hariç emekliler, emekli aylıkları kesilmeksizin kamu kurumlarında çalışamıyorlar. Bu istisnalardan biri de kamuda ders ücreti karşılığı çalışma. İstisna hükmüne göre, yaş haddini aşmamış olmak kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında “ders ücreti karşılığı” çalışanların emekli aylıkları kesilmiyor. Haklarında sosyal güvenlik destek primi (SGDP) uygulanıyor.

Henüz yaş haddini aşmamış olduğunuzdan, emekli aylığınız kesilmeksizin ders ücreti karşılığı çalışabilirsiniz. Bu durumda sadece çalışmanız karşılığı ödenecek ücretinizden yüzde 7.5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılır.

Doğum sonrası ücretsiz izin için ücret desteği var mı?

İşyerimizdeki bir kadın çalışanımız doğum sonrası 6 aylık ücretsiz izin hakkını kullanıyor. Pandemi kapsamında ücretsiz izne ayrılan diğer çalışanlar gibi ücretsiz izin ödeneğinden faydalanabilir mi? Ayşenur Çakıroğlu Erkan

Nakdi ücret desteği, 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara ödeniyor.

Kadın çalışanınız, İş Kanunu'nun 74. maddesi uyarınca kullandığı doğum sonrası ücretsiz izin için nakdi ücret desteğinden yararlanamaz.

Ücretsiz izin günleri 600 gün hesabına dahil edilir mi?

Ücretsiz izne çıktığımda son 3 yılda prim günüm 412 idi. O günden bugüne 213 gündür de bekliyorum. Fesih yasağı bitince işten çıkarılırsam 600 güne tamamlayacak mı, yani ücretsiz izin günlerim 600 gün hesabında dikkate alınacak mı? Özgür Şener

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekiyor.

Bu bağlamda, ücretsiz izinde geçen sürelerde hizmet akdi devam ettiğinden, fesihten önceki son 120 gün hesabında dikkate alınır. Ancak ücretsiz izin döneminde uzun vadeli sigorta kollarına ve işsizlik sigortasına prim ödenmediğinden, 600 gün hesabına dahil edilmez.

İşten çıkarıldığınızda işsizlik ödeneğine hak kazanabilmeniz için son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekir.

Loading...