Sözcü Plus Giriş
SEZGİN ÖZCAN

Emlak vergisi ödemeyecek emekliler

19 Mayıs 2020

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bina (emlak) vergisine tabi. Verginin mükellefi binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler. Emlak vergisi birinci taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksiti kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor.

Mayıs ayı 2020 yılına ilişkin emlak vergisi birinci taksit ödemesinin yapılacağı son ay. Koronavirüs nedeniyle uzatılmaz ise ödemelerin 31 Mayıs 2020 tarihinin hafta tatili olması nedeniyle 1 Haziran 2020 Pazartesi akşamına kadar yapılması gerekiyor.

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan;

– Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmayan emekliler ile dul ve yetimler,

– Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler,

– Gaziler,

– Şehitlerin dul ve yetimleri,

– Özürlüler,

ise sahip oldukları bu tek konutları için emlak vergisi ödemeyecekler. Zira bunlar için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulanıyor. Ancak bu kişilerin emlak vergisi ödememeleri, diğer bir deyişle indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmeleri için bazı koşullar ve özellikli durumlar söz konusu.

GELİR SINIRI

Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmama şartı aranan emekli, dul ve yetimler ile ev kadını ve işsizlerin, 40 bin TL'ye kadar olan mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, temettü ve kâr payı gibi menkul sermaye iradı gelirleri, sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanmalarına engel olmayacak. Söz konusu gelirlerin 40 bin TL'yi aşması halinde indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanılamayacak.

BİZZAT OTURMA ŞARTI

İndirimli vergi oranı uygulamasından yararlanmak için konutta bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek konutunu kiraya verip, kirada oturanlar da sahip oldukları tek konutları için emlak vergisi ödemeyecek.

YAZLIKLARIN DURUMU

Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık türü konutlar için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanılamayacak. Tek bir eve yazlık olarak sahip olunsa da emlak vergisi ödenecek. Ancak yazlık evde sürekli oturulması ve başka evin de olmaması halinde yazlık ev için de emlak vergisi ödenmeyecek. Bu durumda ikamet kaydının, yazlık evin bulunduğu yerde olması gerekiyor.

HİSSELİ KONUT

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, hisseye isabet eden kısma uygulanacak. Birden fazla konuta hisse ile sahip olanlar ise bu kolaylıktan yararlanamayacak.

GELİR GETİRMEYEN İŞYERİ VE ARSA

Tek konutun dışında gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunması, indirimli emlak vergisi oranı uygulamasına engel değil. Bu durumda da tek konut için emlak vergisi ödenmeyecek. Ancak sahip olunan işyeri, arsa ve arazinin emlak vergisi ödenecek.

BİLDİRİM GEREKİYOR?

Sahip oldukları tek konut için öteden beri indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlananların durumlarında değişiklik olmadıysa bildirimde bulunmaları gerekmiyor. Ancak ilk defa indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanacak olanların, durumlarına uygun bildirim formunu ilgili belediyeye vermeleri gerekiyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more