Eski belediye başkanlarının makam tazminatı

1999-2004 yılları arasında belde belediye başkanlığı yaptım. 2016 yılında SSK'dan emekli oldum. 1 Eylül 1960 doğumluyum. Makam tazminatı ne zaman bağlanmalı? Ayrıca belediye başkanlığı yaptığım belde, ilimiz büyükşehir olunca bir ilçeye bağlı mahalle oldu. Makam tazminatı, belde statüsünde mi, ilçeye bağlandığımız için ilçe statüsünde mi ödenir? Onur Karahanlar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 4. maddesinin onbirinci fıkrasında, 2008/Ekim ayından önce, seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olup, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile daha sonra emekli olacaklardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga 39. maddesindeki şartları yerine getirenlere, yine 5434 sayılı Kanun'un mülga ek 68. maddesinde belirtilen şartlar da dikkate alınarak, emsali belediye başkanının almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarının, almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödeneceği öngörülmüştür.

Makam tazminatı ödemesi için 5434 sayılı Kanun'un;

– Mülga 39. maddesine göre, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 9000 gün veya kadın ve erkek için 61 yaş ve 5400 gün,

– Mülga ek 68. maddesine göre de, en az iki yıl belediye başkanlığı görevinde bulunma şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinde aranan şartları;

– 2008/Ekim aybaşı itibariyle (özel sektörden emekli olanlar için 1 Ekim 2008, kamu sektöründen emekli olanlar için 15 Ekim 2008 tarihinden itibaren) yerine getirenler 2008/Ekim aybaşı itibarıyla,

– 2008/Ekim aybaşından sonra yerine getirenler, şartları sağladıkları tarih itibarıyla makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı almaya hak kazanıyorlar.

Aranan şartlardan, 2008/Ekim ayından önce seçilmiş olarak belediye başkanlığı yapmış ve bu görevi en az iki yıl sürdürmüş olma şartlarını sağlıyorsunuz. Toplam prim gününüz 9000 günün üzerinde ise 60 yaşınızı dolduracağınız 1 Eylül 2020 tarihinde, 9000 günden az ancak 5400 gün ve üzerinde ise 61 yaşınızı dolduracağınız 1 Eylül 2021 tarihinde, makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı almaya hak kazanırsınız.

Toplam prim gününüze göre doldurmanız gereken 60/61 yaşınızı doldurduğunuzda, emeklilik dosyanızın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurabilirsiniz.

Yasal düzenlemede, emsali belediye başkanının almakta olduğu tazminat tutarlarının ödenmesi öngörülmüş olup,  ödenecek tazminat tutarlarının belirlenmesinde, fiilen görev yapılan dönemde geçerli olan belediye yapılanma çeşidi esas alınmaktadır.

Fiilen belde belediye başkanı olarak görev yaptığınızdan, tazminatınız belde belediye başkanı statüsünden ödenecektir.

Loading...