Faizler siliniyor ama parası olana

TBMM'ye “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” olarak sunulan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümler eklenen, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi haklarını tırpanlayan, emeklilik hakkını zora sokan hükümler içeren maddeleri işçi kesiminin kararlı karşı duruşu karşısında Genel Kurul'da teklif metninden çıkarılan kanun teklifi, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adıyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Sizler bu yazıyı okurken belki de Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmiş olacak.

Kanun ile başta devletin vergi ve SGK alacakları olmak üzere, oda aidatlarından öğrenim kredilerine, trafik para cezalarından çeşitli kanunlara göre verilen idari para cezalarına kadar geniş kapsamlı kamu alacağının yeniden yapılandırılarak tahsili ile yeni istihdam teşvikleri öngörülürken, Cumhurbaşkanı'na mevcut istihdam teşviklerinin sürelerini uzatma yetkisi veriliyor.

YAPILANDIRMA NE SAĞLAYACAK?

Yapılandırılan borç asılları ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek.

Yapılandırılan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutarın yüzde 90'ı, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise yüzde 50'si tahsil edilmeyecek, yani silinecek (Parası olana güzel bir imkan!).

KULÜPLERE 72, BELEDİYELERE 120 AY VADE

Ödeme şartları, geçmişteki yapılandırma düzenlemelerinden farklı değil. Yine kısa bir başvuru süresi (yılsonuna kadar), en fazla 18 taksit ve 36 aylık ödeme süresi ile hemen (vergilerde 2021 Ocak, sigorta primlerinde şubat ayından) başlayan taksit ödemeleri…

Spor kulüpleri, yapılandıracakları borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte, yani 72 ayda ödeyebilecekler.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken yeniden yapılandırılmış borç tutarları ise belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte, yani 120 ayda tahsil edilecek.

BAŞARI ŞANSI?

İçinde bulunulan pandemi sürecinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri halen devam ederken, işçisinden işverenine toplumun büyük bir çoğunluğu günü kurtarma mücadelesi içindeyken, daha esnek ve uzun vadeli bir yapılandırma modelinin öngörülmemiş olması, beklentileri karşılamadığı gibi, kamu alacaklarının tahsilat şansını da azaltıyor.

Bir taraftan ekonomideki durgunluğun ve ödeme gücünün sıfırlandığının iktidar tarafından da kabul edilerek, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği (hem de kapsamı genişletilerek) 30 Haziran 2021'e kadar uzatılırken, yapılandırma koşullarını sanki ekonomik koşullar normale dönmüş gibi belirlemek çelişki olarak ortaya çıkıyor.

En azından taksit sayısı ve ödeme vadeleri spor kulüplerinde olduğu gibi 72 ay olarak belirlenebilirdi.

Şimdi ne olacak? Borcu olanlar yapılandırma için illaki başvuracak. Zira başvuru için para istenmiyor. Ancak sıra ödemeye gelince yine taksitler ödenemeyecek. Yapılandırmalar bozulacak. Devlet de öngördüğü tahsilatı yapamayacak.

Loading...