İşçi çıkarıp yerine yenisi alınabilir mi?

3 aylık süreyle firmaların işçi çıkarmalarını yasaklayan düzenlemenin süresi bir ay daha uzatıldı. Bir çalışanımız yerine aynı işi daha iyi yapabilecek yeni bir elemanla görüşüyoruz. Kıdem tazminatını ödeyerek mevcut elemanı işten çıkarma ve yerine yeni bir eleman alma kararı alabilir miyiz? Bu karar yasaklamaya aykırılık teşkil eder mi? Çalışan sayısı azalmıyor. A.O.

İşçi çıkarmayı yasaklayan düzenlemede çalışan sayısı azalmamak koşuluyla işçi çıkarılabileceğine ilişkin istisnai bir hüküm bulunmuyor. Mevcut çalışanınızı çıkarıp yerine yeni bir eleman almanız, çalışan sayısını azaltmasa da işçi çıkarma yasağına aykırılık oluşturur. Çıkarılacak elemana kıdem tazminatının ödenmesi de aykırılığı ortadan kaldırmaz ve brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Ayrıca iş yerinde çalışan sayısı 30 veya daha fazla ise işten çıkaracağınız eleman iş güvencesi kapsamında sayılır ve işe iade talebiyle yasal yollara başvurabilir. İş güvencesi kapsamında değilse, iş sözleşmesinin fesih hakkı kötüye kullanılarak sona erdirildiği iddiasıyla kötü niyet tazminatı talebinde bulunabilir.

Eşi ücretsiz izne ayrılan memur aile yardımı alır mı?

Ben memurum. Eşim özel bir kurumda çalışıyorken pandemi nedeniyle ücretsiz izne çıkartıldı. Nakdi ücret desteği alıyor. Bu durumda ben eş yardımı alabilir miyim? İsmi saklı

Aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödeniyor. Ücretsiz izin döneminde iş sözleşmesi sona ermeyip askıda olarak devam etse de ücretsiz izin döneminde ücret ödenmediğinden, eşinizin ücretsiz izin dönemi ile sınırlı olarak aile yardımı alabilirsiniz. Eşinizin nakdi ücret desteği alması da aile yardımı almanıza engel oluşturmaz.

Kıdem tazminatımı hak ederek ne zaman işten ayrılabilirim?

Ben doktorum. 20 Kasım 2000 tarihinde uzmanlık eğitimi için 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde göreve başladım. Uzmanlık eğitimi sonrası ara vermeden Ekim 2005 döneminde askerliğe başlayarak askerliğimi yaptım ve ara vermeden 11 Ekim 2006 tarihinde 4/a'lı olarak özel hastanede göreve başladım. 17 Ağustos 2015 tarihi, son iş yerine başladığım tarih. Kıdem tazminatımı hak ederek ne zaman iş akdimi sonlandırabilirim? Avukat arkadaşlarım çelişen yanıtlar verdiler. Serdar Söylev

1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesine göre, emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlayıp, kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatına hak kazanıyor. 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 7000 prim günü ve 60 yaş ya da 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaş şartlarını sağlamanız gerekiyor. 4/c ve 4/a kapsamında toplam 7000 prim gününüz varsa, emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olursunuz. SGK'dan alacağınız kıdem tazminatı yazısı ile işverene başvurarak işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız.