Sözcü Plus Giriş
SEZGİN ÖZCAN

Kıdem tazminatı ve sosyal yardımlarda temmuz artışı

8 Temmuz 2020

Devlet memuru aylıklarına yüzde 4 toplu sözleşme (Hakem Kurulu Kararı) ve yüzde 1.75 Ocak-haziran enflasyon farkı ile birlikte temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı.

Yüzde 5.75 artış oranına göre aylık katsayısı 0.154461, taban aylık katsayısı 2.417699, yan ödeme katsayısı ise 0.048985 olarak yeniden belirlendi.

Yeni katsayılara göre, sadece görevdeki devlet memurları ile memur emeklilerinin aylıklarında değil, kıdem tazminatı tavanı ile sosyal yardım tutarlarında da artış gerçekleşti.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlara, hizmet sözleşmelerinin Kanun'da belirtilen hallerden biri ile sona ermesi halinde, hizmet sözleşmesinin devam etmiş veya aralıklarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen çalışma süresinin her tam yılı için 30 günlük ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıldan arta kalan süre için de aynı oran üzerinden ödeme yapılıyor.

Söz konusu 30 günlük süre, bireysel hizmet sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilmekle birlikte, işçi lehine yapılabilecek bu değişiklik sınırsız değil.

Her bir hizmet yılı için ödenecek tazminat tutarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını aşamıyor.

1 Temmuz 2020 öncesinde 6.730,15 lira olan kıdem tazminatı tavanı, katsayı artışına bağlı olarak 387,02 lira artışla 7.117,17 liraya yükseldi.

Buna göre, iş sözleşmesi Temmuz-Aralık 2020 döneminde sona erecek olanlardan, kıdem tazminatına esas ücreti 6.730,15 liranın üzerinde olanlar, her çalışma yılı için 387,02 lira daha fazla kıdem tazminatı alacaklar.

AİLE YARDIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesine göre Devlet memurlarına, çalışmayan ve her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş ve çocukları için aile yardımı ödeniyor.

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, eş için 2.273 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenen aile yardımı tutarı 332 liradan 351,09 liraya yükseldi.

250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenen çocuk yardımı tutarı ise 38,62 lira oldu. 72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için ödenecek yardım tutarı ise 77,24 lira.

ÖLÜM YARDIMI

Yeni aylık katsayısına göre, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Devlet memurunun memur olmayan eşinin veya çocuğunun ölümü halinde ödenecek ölüm yardımı 1.467,38 lira, memurun ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ise 2.934,77 lira oldu.

İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLAR

Devlet memurları için yukarıda açıkladığımız aile ve ölüm yardımına ilişkin uygulama, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlar için bazı farklılıklar gösteriyor. Örneğin İş Kanunu kapsamında bulunanlara bu tutarların ödenmesi yasal bir zorunluluk değil. Bu yardımların ödenmesi ancak bireysel veya toplu iş sözleşmeleri ya da işverenin iradesine bağlı olarak söz konusu olabiliyor.

Bu bağlamda, devlet memurlarına ödenen çocuk yardımı tutarlarını aşmayan çocuk yardımları gelir vergisinden müstesna tutuluyor. Eş için ödenen aile yardımının ise tamamı vergiye tabi. Çalışanlara veya hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımının, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın tamamı vergiden müstesna.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more