Sadece SSK hizmetimle emekli olabilir miyim?

Son 7 yılda 1670 gün 4/b (Bağ-Kur) prim günüm olduğu için 4/b statüsünden emekli olmam gerektiği söyleniyor. Bağ-Kur'dan emekli olmak için prim günüm yetmiyor. SSK'dan 7139 prim günüm var. Yargıya gidersem emekli olabilir miyim? Yargıtay'ın bu konuda içtihatları olduğunu duyuyorum. Hamdi Poyraz

Uygulamada, sigorta başlangıcı 1 Ekim 2008 tarihinden önce olup, 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında hizmetleri olan sigortalının 4/a kapsamındaki hizmetleri tek başına emekli aylığı bağlanmasına yetse ve hizmetleri birleştirilmeksizin sadece 4/a hizmetleriyle emekli aylığı bağlanmasını talep etse bile, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun'un 8/1. maddesine göre hizmetleri birleştirilerek, son yedi yıllık (2520 günlük) fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan statüden emekli aylığı bağlanıyor.

Ancak sizin de belirttiğiniz gibi Yargıtay'ın, “sigortalıların hizmet birleştirmeye zorlanamayacaklarına” ilişkin kararları var. Yargı, 2829 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesinde yer alan hükmün, sigortalının bir sosyal güvenlik kurumunda yaşlılık aylığı bağlanmasına yeterli hizmet süresi bulunmadığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarındaki hizmetlerden de yararlanma zarureti olduğu hallerde söz konusu olduğu ve sigortalının, 2829 sayılı Kanun'dan yararlanmaya, tüm sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet sürelerini tamamen birleştirmeye zorlanmasının sosyal güvenlik sistemi ve yasanın amacı ile bağdaşmayacağı görüşünde. Bu görüşten hareketle de “sigortalıların hizmet birleştirmeye zorlanamayacaklarına” ilişkin karar veriyor.

Bu bağlamda, sadece SSK kapsamındaki prim gün sayınız emekli olmanız için yeterli ise yargı yoluyla emekli olmanız mümkün olabilir. Bunun için SGK'ya, hizmet birleştirmesi yapılmaksızın sadece SSK hizmetleriniz üzerinden aylık bağlanması için başvurmanız, başvurunuzun reddi üzerine dava açmanız gerekir.

2021 emlak vergisi muafiyetinde gelir sınırı ne kadar?

Oturduğu tek evi olan emeklinin 2021 yılında emlak vergisinden muaf olması için 2020 yılında bankadaki mevduatından elde ettiği faiz geliri kaç lirayı aşmamalıdır? Bülent Dinçer

Ev kadınları ile emekli, dul ve yetim aylığı alanların, Türkiye sınırları içinde sahip oldukları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenine ilişkin olarak 2021 yılında emlak vergisi ödememeleri için 2020 yılında elde ettikleri menkul sermaye iradı (mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, temettü ve kâr payı vb.) gelirlerinin yıllık toplamının, 2020 yılı gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimi tutarı olan 49 bin lirayı aşmaması gerekiyor.

Loading...