Temmuz ayında başvuran ikramiye alabilecek mi?

12 milyon civarında emekli ve hak sahibinin “Kurban Bayramı” ikramiyeleri, bayram öncesinde hesaplarına yatırıldı.

İlki 2018 yılının Ramazan Bayramı'nda ödenmişti…

Seçim vaadi olarak girmişti emeklinin hayatına…

“Tüm emeklilere” diye vadedilmişti, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aylık alanlara ödendi. Bazı banka, sigorta şirketi ve TOBB çalışanlarına ilişkin özel emekli sandığı emeklileri kapsam dışında bırakıldı. Çünkü yasada, SGK'ca gelir ve aylık ödemesi yapılanlar için öngörülmüştü…

2018 yılından bu yana geçen 2 yılık süreçte tutarı hiç değişmedi. Her şey arttı, ikramiye tutarı artmadı. 1.000 lira olarak başladı, 1.000 lira olarak devam ediyor.

★★★

Önceleri, ikramiye için ödemenin yapıldığı tarihte aylık alıyor olma şartı aranıyordu. Ödeme tarihi öne çekilince, yeni emekli olanlar açısından mağduriyet doğuyordu.

Emekli aylığı, başvuru tarihini izleyen aybaşından; dul ve yetim aylığı ise sigortalının ölüm tarihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılıyor.

İlk düzenlemeye göre, SGK'ca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, “ödemenin yapılacağı tarihte” gelir ve aylık alma şartıyla ikramiye ödeniyordu. Diğer bir deyişle, ikramiye için ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan aylık alıyor olma şartı aranıyordu.

Örneğin, bayram mayıs ayında olup, ödeme nisan ayına çekilmiş ise nisan ayında emeklilik başvurusunda bulunan ikramiye alamıyordu. Zira nisan ayında başvurana emekli aylığı mayıs ayından itibaren ödenmeye başlanıyor. İkramiye ödemesi nisan ayında yapılınca, “ödemenin yapıldığı tarihte gelir ve aylık alıyor olma” şartı sağlanamıyordu.

★★★

2020 Mart ayında yapılan düzenleme ile bu durum düzeltildi.

İkramiye ödemesi için aranan “ödemenin yapılacağı tarihte” gelir veya aylık alıyor olma şartı, “bayramın içinde bulunduğu ayda” gelir veya aylık alıyor olma şeklinde değiştirildi.

Ödeme ne zamana çekilirse çekilsin, bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı alıyor olma şartı getirildi.

Böylece nisan ayında emeklilik başvurusunda bulunan, ikramiye nisan ayında ödense de bayramın içinde bulunduğu mayıs ayında aylık alıyor olacağından ikramiyesine kavuştu.

★★★

Bu yılın Kurban Bayramı enteresan bir tarihe rastladı. 30 Temmuz arife, 31 Temmuz bayramın birinci günü. Son günü ise 3 Ağustos. Yani “bayramın içinde bulunduğu ay” değil, “bayramın içinde bulunduğu aylar” söz konusu.

Haziran ayında emeklilik başvurusunda bulunan açısından sorun yok. Aylığı temmuz ayından itibaren bağlandığı için “bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma” şartını sağlıyor ve Kurban Bayramı ikramiyesine hak kazanıyor.

Emeklilik için temmuz ayında başvuranlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini alıp alamayacaklarını merak ediyor. Zira emekli aylıkları ağustos ayından itibaren bağlanacak.

“Bayramın içinde bulunduğu ay” temmuz ve ağustos ayları olduğuna göre, temmuz ayında emeklilik başvurusunda bulunan kişiye de bayram ikramiyesi ödenmesi gerekiyor.

★★★

Tüm okurlarımın bayramlarını kutluyor, pandemisiz nice güzel bayramlar diliyorum.

Loading...