Ücretsiz izin haklı fesih sebebi sayılır mı?

2000 yılında SSK'dan emekli oldum. 2002'den itibaren de sosyal güvenlik destek primine tabi çalışıyordum. Ta ki 15 Mart 2020 korona olayı gündeme gelinceye kadar. 65 yaş üstüyüm, ücretsiz izne çıkartıldım, ödeme yapılmadı ve yapılmıyor da. Gündemde olan kanun teklifi ile ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süre 1 yıl uzatılacakmış. Ücret almıyorum. Bu işimde de 18 yıldır çalışıyorum. Belirsizlik nedeniyle ne olacağı belli değil. İşten ayrılma talebimle kıdem tazminatımı isteyebilir miyim? İsmi saklı

19 Temmuz 2020 tarihli Sözcü'de “Çalışan emeklinin ücretsiz izin mağduriyeti devam edecek” başlıklı yazımda da belirttiğim gibi, pandemi döneminde ücretsiz izne çıkarılmanız, iş sözleşmenizi haklı nedenle fesih hakkı vermez ve kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

Kendi isteğinizle işten ayrılmanız halinde de kıdem tazminatınızı alamazsınız. Ancak İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlerden birine bağlı olarak ya da işverenin eşit davranma ilkesine aykırı davranışının varlığı halinde, iş sözleşmenizi haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanmanız mümkün olabilir.

Ücretsiz izin düzenlemesi, işverene ücretsiz izne çıkartacağı işçiyi belirleme konusunda bir sınırlama getirmemekle birlikte, İş Kanunu'nun 5. maddesine göre işverenin çalışanlarına eşit davranma yükümlülüğü var.

Bu bağlamda, aynı işyerinde aynı işi yapan çalışanlardan bir kısmı normal çalışmaya devam ederken, bir kısmı sürekli ücretsiz izne çıkarılıyorsa, bu durum eşit davranma ilkesine aykırılık olarak değerlendirilebilir. İşverenin eşitlik ilkesine aykırı davrandığını ispat yükümlülüğü çalışana aittir. Ancak çalışan, ihlalin varlığı ihtimalini güçlü biçimde ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin yokluğunu ispat etmekle yükümlü tutuluyor.

Böyle bir durumda fesihten önce, ayrımcılığın giderilmesi için işverene yazılı olarak ihtarda bulunması gerekir. İhtara rağmen ayrımcılığın giderilmemesi durumunda iş sözleşmesi sona erdirilip, kıdem tazminatı talep edilebilir.

Loading...