Cumhuriyet karşıtları

Sorumlu ve yetkililerin anlamsız, hattâ sakıncalı hoşgörüleriyle Cumhuriyet ve Atatürk karşıtları, toplantılarını ve sakıncalı söylemlerini sürdürüyor. Yasal kurumların salonlarında yaptıkları toplantılarda duvarlardaki Atatürk posterlerine katlanamayıp kaldırılmasını istemeleri bir yana, Atatürk'ü ve kazandırdıklarını karalayıp kötülüyorlar.

Ulusal yaşamımızda büyük bir devrim olan CUMHURİYET, kişisel egemenliğe son verip halkın kendi kendini yönetmesi düzeninin adıdır. Varlığımızda, yapımızda tartışılmaz özgün yeri olan ATATÜRK' ün ulusumuza, en en değerli armağanı olan bu çağdaş yönetim biçimi ıramıza (karakterimize) en uygun düzenin temelidir.

Kendilerini “dindar” sanan ve öyle göstermeye çalışan kimi bilgisiz, ahlâksız inanç sömürücüsü, dinine gerçek saygılı Atatürk'e tersine suçlamalarla saldırıyor. Yetkili, görevli ve sorumluların ise hiç sesi çıkmıyor. Yurttaşlık kimliği, niteliği ve her yönden tam eşit yaşam olanağı, Cumhuriyetin kazanımıdır. Bu olguyu yadsıyarak yaşamak alçalma ve küçülmedir.

İnsan haklarıyla donatımı, insanca yaşamayı, yurttaşlık kavramı içinde birleşip dayanışmayı sağlayan Cumhuriyete yaraşır olmanın koşulu, onun gereklerini savunup korumak, onun sağladıklarını güçlendirmek, ona yaraşır olma çalışma ve çabalarını ödünsüz sürdürmektir. Seçim ve oy kaygısıyla ödünler verip kimi sömürülerle beklentilere girmek, Cumhuriyet karşıtlığıdır. Ortadoğu ülkelerinin çoğunun içinde bulunduğu açmazlar, kanlı ve ölümlü olaylar, insanlıkdışı durumlar gözetilir, inanç bağının yeterli olmadığı anlaşılırsa, Cumhuriyetimizin değeri bilinirse yaşam sorunlarının yıkımı önlenir.

Halkımızın inanç bağını sömürüp kötüye kullanan siyaset çıkarcıları ve yobazlarıyla yandaşları yurdun ve yurttaşların zararlılarıdır. Cumhuriyetin hiç borç almadan, üstelik Lozan'da kabul zorunda kalınan Osmanlı borçlarını ödeyerek, yokluk ve yoksunlukları göğüsleyip ülkeyi bayındır kılarak, başarılarla taçlandırarak dokuduğu 15 yıl ile şimdiki son 17 yılı karşılaştırmak kanı edinmek için yeter.

Kimileri utanmadan, sıkılmadan tersini savunuyor. Cumhuriyet düşmanlarına ilişkin uygulamaları, Cumhuriyet karşıtlarının düzenlediği toplantılara katılıp onları okşayan konuşmayla eleştiriyor, sapkınları (hainleri) övüyor. Unutmayalım, Cumhuriyet ahlâk, erdem, onur üzerine kurulmuş eşitlik, adalet, çağdaşlık ve insanlık düzenidir.

TEŞEKKÜR VE KUTLAMA

Ali Naili ERDEM'i “Anılardaki Yıllar” adlı şiir kitabı, Prof. Dr. Burhan KACAR'ı “Sürdürülebilir Tarımda İnsan ve Hayvanlarda Fosfor” adlı kitabı, Yargıtay emekli Daire Başkanı Utkan ARASLI'yı “Midyat'tan Çıktım Yola-Hak ve Hukuk Yolunda Geçen Yıllar” adlı kitabı, M. Özdemir ALKAYA'yı “Hayat Hikâyem” adlı teşekkürler kitabı, Murat HAYDAROĞLU'nu (en çok Atatürk şiiri yazan) “Duygu Çağlayanı” adlı 9. kitabı, Harika GENÇ'i de “Radyo Günlerinde Çocuk Saati” adlı kitabı için kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum.

EKİN Tiyatrosu kurucu ve yöneticisiyle sanatçı ve çalışanlarını da başarılı gösterileri için alkışlıyorum.

Loading...