Destek, katkı, yardım

İnsanlık ve iyilik yaklaşımlarının sınırı ve ölçüsü olmaz. Olanaklar elverdikçe, güç yettikçe, yerini buldukça yardım, insanlık görevlerinden biridir. Doğa olayları başta olmak üzere kimi toplumsal, hatta kişisel durumlarda yardıma koşmak erdemli kişiliğin gereğidir. Ülkemiz depremler, seller, yangınlar, değişik yıkıcı ve üzücü olaylarla sarsıldığında yurttaşlarımız ellerinden geldiğince yardıma koşup yaraları sarmaya, yoksunlukları gidermeye çalışır. İnsanlık görevi, yurttaşlık dayanışması sayılan bu katkılar acıları, üzüntüleri azaltır, yitirilenlerin açtığı boşluğu doldurarak yaşam gücünü destekler.

Bulunduğumuz coğrafyada nice deprem yıkımları yaşandı. İstanbul'da deprem olasılığı üzerindeki konuşmalar arttı. Yanlış ve sakıncalı yapılanmalar bir yana gereken önlemler ve hazırlıkların yapılması da kimi sorunlar içeriyor. Toplumsal yıkımları, kişisel sorunları önlemek ve azaltmak için başta devlet ve belediyeler olmak üzere yerel kuruluşlara, yurttaşlara önemli sorumluluk ve görev düşmektedir. Ulusal dayanışma ile acılar ve zararlar azaltılır, yitikler yerine getirilmeye çalışılır, onarım ve yapılanma kotarılır.

★★★

Tüm bu düzeltme ve yenilenme için toplumsal çaba, birliktelik, dayanışma ve içtenlik gerekir. Özveriden kaçınılmaz. Her şey, her zaman olabilir. Olumlu ya da olumsuz geleceği önceden kestirmek olanağı bulunmasa da önlem almak, hazırlıklı olmak sağlanabilir.

Deprem, yangın, sel, beklenmedik olay ve durum (kaza) her an için olasıdır, Birbirimize destek, yardım, katkı öncelikle insanlık görevidir. Herkes her şeyle karşılaşabilir. Koşul aramadan ve karşılık beklemeden yardıma koşmak nitelikli insanın davranışıdır. Özellikle güç durumdaki kişilerle özel bakım isteyenlere, yoksunlara yardım, mutluluk veren bir tutumdur. Dilencilerin durumu gözetildiğinde toplumun yanlış desteği daha iyi anlaşılır. Bunun yerine sağlık ve eğitim başta olmak üzere kimi önemli sorunlar için çalışan kurumlara destek daha bilinçli, daha yararlı, daha gerekli ve yerinde olur.

★★★

Bir örnek, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'dır. “Garibin, Gurabanın, Fakirin, Yoksulun, Hasta Çocukların Gerçek Ailesidir” tanımıyla ilgi isleyen yayınlarının ortaya koyduğu gerçek hepimizi göreve çağırmaktadır. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog-Onkolog Dr. Üstün EZER'in çabalarıyla önemli ve büyük aşamalar gerçekleştiren vakfın başta hastane olmak üzere değişik yapılanmalar ve etkinlikle geldiği düzey mutluluk vermektedir. Çocuklarımızın sağlığı için başarılı adımlar atan LÖSEV VAKFI'na ilgi ve destek özgün ve övgüye değer bir yurttaşlık yaklaşımıdır.