Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Geçmiş, geleceğin temelidir

Kişilik, niteliklerin oluşturduğu bir varlık değeri ve seçkinliğidir. Yaradılışın büyük etkisi olmakla birlikte eğitim ve terbiyenin katkısı asla yadsınamaz. Aileden başlayarak, okullarda geliştirilen bilgi ve donanım özellikleri, yaşamın dayanağı ve gücü olarak insanı ayakta tutar. Toplum yaşamında öne çıkan bireyler üstün kişilikleri ve başarılarıyla tanınırlar. Kimileri öğrencilik yıllarında tanınmaya başlar, kimileri çalışma alanlarında kazandırdıklarıyla ün yapar. Siyaset bu bağlamda tanınma alanı olarak önde gelir. Hizmetin ve çalışmanın genelliği, ülke düzeyinde tanınmaya en elverişli yoldur.

Öğrencilik yıllarından tanıdıklarım arasında siyasette başarılı olan arkadaşlarımızdan Ali İhsan ÇELİKKAN, Ö. Atilâ SAV, Behiç SONBAY, Altan ÖYMEN, Ergun ERTEM, Günseli ÖZKAYA, Necat TUNÇSİPER, Ekrem KANGAL, İsmail Hakkı BİRLER, Yıldırım AVCI, Necmettin CEVHERİ, Hüsamettin CİNDORUK, Nevzat AYAZ, Ali Şevki EREK, Uluç GÜRKAN, Önder SAV, Ali DİNÇER, Sabri ERGÜL, Cemil ERHAN, Ahmet Güryüz KETENCİ kolay anımsadıklarım. Unutmam doğaldır, varsa özür dilerim. Yaşayanlara sağlıklı uzun ömür, aramızdan ayrılanlara da Tanrı'dan engin rahmet dileklerimi yinelerim.

Siyasetle hiçbir ilgim kalmadı. 1952'de CHP yetkilisi Mümtaz Ökmen'in görevlendirmesiyle Uşak'ta seçim konuşması yaptım. 1953'te Dr. Suphi BAYKAM'ın başkanlığında kurulan CHP Gençlik Kolları Genel Yönetim Kurulu üyesi idim. 1954'de Giresun'da görevliydim. 1956'dan 1979'a kadar CHP'nin, İsmet İNÖNÜ'nün, Bülent ECEVİT'in, Ulus Gazetesi ile bu gazete çalışanlarının avukatlığını yaptım. Ankara'da ve dâvaların, olduğu yerlerde savunma görevimi yerine getirdim. CHP'nin hukuk danışmanı ve avukatı olarak yaptığım görevin yanında ayrıca emekli Oramiral Kemal KAYACAN, İst. Belediye Başkanı Ahmet İSVAN'ın da aralarında bulunduğu beş kişilik Yüksek Dayanışma Kurulu üyeliğini de 7 Ocak 1979'a kadar sürdürdüm. Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilince tüm siyasal ilişkilerimi kesip emekli oluncaya kadar çalıştım.

Bu arada etkin çalışmalarıyla dostluk ilişkimi geliştirdiğim Yük. Müh. Erol TUNCER'le tanıştım. Ahlâk, bilgi ve davranış seçkinlikleriyle tanınan, siyasette de başarılar sergileyen Erol Bey, ulusuna hizmet katkılarıyla aydınlık çizgisinden hiç sapmamıştır. İlerici, içtenlikli ve Atatürkçü bir teknik insan olarak beğeni ve güven toplamıştır. Güncel siyasal sorunları ve konuları inceleyen bilimsel çalışmalarını öğrenmekle mutluluk duyuyorum. İyi örnek, ilgi duyanlara en önemli katkıdır. Bu nedenle kendisini kutlayarak başarılarımla sürmesini diliyorum. Karayolları'ndaki hizmetlerini bilenler övgüyle anlatıyor.