Güneş Atatürk’ümüz

-ATATÜRK'le İNÖNÜ'yü birbirinden ayıramam, Onların gür ışığıyla aydınlanıyor Ankara'm.-

Yurdumuzu düşmanlardan kurtaran, varlığımızı sonsuza değin sürdürme olanağını kazandıran, “bağımsızlık ve özgürlük kıvancıyla bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan ölümsüz büyüğümüz Mustafa Kemal ATATÜRK, Türklerin ve Türkiye'nin simgesi, hiç batmayan güneşidir. O, bir kişi değil, kurumlaşmış değerler anıtıdır. Bir ilke, bir ülkü, bir bayrak, bir özgün nitelik kaynağıdır. Bir uygarlık ve barış çağlayanıdır. Bir devrim yanardağıdır. ATATÜRK'te anlaşamayan, Atatürk'te buluşup birleşemeyen kimilerinin yaklaşımları ve eylemleri, kendi yüzkaraları ve sapkınlıklarıdır.

O'nun kurtardığı topraklarda, O'nun kurduğu devlette, O'nun kurup kazandırdığı tüm alanlardaki gelişmelerde yaşama olgusuyla varlıklarını sürdürenler içinde O'nun değerini yadsıyan, O'na yakışıksız tutumlar ve sözlerle saldıran kendini bilmezlerin kişiliksizlikleri belirgindir.

Atatürkçü olmak, yalnız Atatürk'ü sayıp sevmek değil, O'nun eserlerini koruyup geliştirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza değin yaşamasına katkıda bulunmaktır. Temelinde “insan olmak” koşulunun yattığı bu durum ahlâk, duygu ve düşünce tümlüğüyle temizliğine bağlıdır. Yurtsever, namuslu, onurlu, dürüst, anlayışlı, çalışkan, değerbilir kişiler ulusal yüceliklerin ayırdında olanlardır.

Terbiyesizliklerini Atatürk'e açık- kapalı sözlü ve yazılı saldırılarla sürdürenler, sergileyenler yurt ve ulus düşmanlarıdır. Bağımsızlık, özgürlük, uygarlık, çağdaşlık, hukuksallık karşıtı gerici ve sapkınlardır. Devletin başındakiler düşmanla işbirliği içindeyken, en güç koşullarda olanaksızlıkları göğüsleyip Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti seçerek ulusumuzu aydınlığa kavuşturması asla unutulmayacak bir soylu yaklaşım ve benzersiz bir başarıdır.

Günümüzde, değişik yerlerden gelen kimi siyaset kabadayısının örnek alması ve övünmesi gerekirken yadsıyıp karalamaya çalıştığı, O'na ilişkin her şeyi bozup yıkmaya çabaladığı gözetilirse yurttaşlar olarak bizim sorumluluk ve görev yükümlülüğümüz daha iyi anlaşılır. İnsanlık güneşimiz, bağımsızlık bayrağımız, özgürlük ateşimiz, devrimci gücümüz, çağdaşlık, uygarlık, barış, bilimsellik, ahlâk, adalet ve soyluluk simgemiz ATATÜRK, kişiliğiyle en büyük değerimizdir. Tüm aykırılık ve sakıncaları dışlayan ATA'mız ulusal yapımızın ve geleceğimizin değişmez en güçlü güvencesidir. ATATÜRK aydınlığı bizim yaşam kaynağımızdır. O'nun eserlerine ve emanetlerine aykırı tutum ve davranışlarını siyasal açılımları durumuna getiren değerbilmezlerin karaları kendi zindanlarıdır. Ulusal andımız, Türkiye aydınlığının kaynağı ATATÜRK, Türkiye'mizin hiç batmayan güneşidir.

O her zaman bizimledir, biz her zaman O'nunlayız. Unutmamız, unutturmamız olanaksızdır. Bağlılık, sevgi, saygı ve şükran duygularıyla anıyor, O'nu yaşatmanın kıvancını duyuyoruz. Yadsıyanlar, karşıtlıklarını ve çekemezliklerini geçersiz ve tutarsız eleştiriler, zamanına ilişkin gerçekdışı anlatımlarla sürdürenler kendi karanlıklarında unutulacaklardır. ATATÜRK bizim için Türkiye'nin ufkudur, gökyüzüdür. Bir destandır. ATATÜRK TÜRKİYE'dir. TÜRKİYE ATATÜRK'tür.

Loading...