Sağlık koşullarının önceliği

Günümüzün olumsuz gerçeklerinden biri de tutuklu gibi evlerimizde kalmaktı. Sağlık nedeniyle öngörülen bu durum toplum yaşamını gölgelese de önemi ve yararı nedeniyle uygun karşılanmış, halkımızın uymasıyla da çağdaş bir görünüm sergilemesi olmuştur. Tüm sorunların önünde sağlık sorunu vardır. Yaşamı güçleştiren ve çekilmez kılan durumlar insanın katlanmak zorunda kaldığı sıkıntıların başında gelir. Bu nedenle sağlık sorunlarının giderilmesi çözümü toplumun, devletlerin öncelikli görevleri kapsamındadır. Toplumsal ve ulusal dayanışmanın en önemli kanıtlarının başında sağlık önlemlerine uymak, gerekirse özveriyle katılmak, kendinden çok olmasa bile kendisi kadar başkalarını düşünmek gelir.

Uygar, çağdaş yaşamın kimi güçlükleri doğaldır, kaçınılmazdır. Daha iyi durumlar için, kimi sakıncaları önlemek için özveride bulunarak, katlanarak, hattâ katılarak çalışmaları etkin ve yararlı kılmak insanlık gereğidir, görevidir. Ülkemizde toplumsal sınav sayılacak korumalı, önlemli günler çağdaşlık düzeyinin kanıtı yönünden birer ölçü olmuştur.

Önce de söylediğimiz gibi sağlık sorunlarının ivedilikle ele alınması devlet görevlerinin önde olanlarından biridir. Yaşam koşullarından askerlik sürecine değin uzanan geniş bir alandaki değişik konular ve sorunlar hepimiz için önem taşımaktadır. Görevlerin iyi biçimde ve zamanında yerine getirilmesi başarının ve yararın koşuludur.

Toplumsal yaşamın kimi gerekleri yaşamı çekilebilir ve değerli kılan öğelerdir. Sağlık başta olmak üzere gereken barınma ve geçim koşullarının yeterli, elverişli, doyurucu olması insan varlığının ve yaşamının gözardı edilemez, savsaklanamaz dayanaklarıdır. Bu nedenle toplumsal durumlara, yaşam biçimlerine ve koşullarına geçici sınırlamalar getirilmesi, kimi uyulması zorunlu kurallarla desteklenmesi olumlu sonuçlar verir. Geçici ve sıkıcı önlemlerin yararlı olması için katlanmak hem kişisel, hem toplumsal iyilikler için önem taşımaktadır. Bu nedenlerle açıklanıp duyurulan önlemlere uymak kendimiz ve toplum için zorunlu sayılmalıdır.

DÜZELTME

15 Haziran 2020 Pazartesi günlü yazımda “…kendi ruh ve beyin kararları…” değil “karaları”, son paragrafta yer alan “….iş yerlerinin kapalı olması kimi gereksinimlerin ve grevlerin”  değil  “görevlerin yerine getirilmesini..” olacaktı. Dizgi hatalarını düzeltir, özür dileriz.

Loading...