Siyasal gösteriler yapaylıktır

AKP lideri Bay RTE, ekonomik güçlük çeken halkın sorunlarını azaltıp gidermek yerine gösterişlerle kendine ve partisine ilgi çekmek için çabalar peşinde. Son olarak Yüksek Adalet Divanı'nın yargıladığı Demokrat Partililerin konuldukları Yassıada'yı donatarak özendiği eski siyasetçiler üzerinden oy toplamayı düşünüyor olmalı. Ülkenin içinde bulunduğu sorunları çözerek toplumsal barış ve esenliği sağlayıp artırmak yerine, siyasal karşıtlıklardan yararlanarak iktidarını sürdürmek derdinde. Demokratların yaptıklarını, Menderes'in “Siz isterseniz hilâfeti getirirsiniz!” sözünü ve ayrımcılık kuruluşu “Vatan Cephesi” yaygaralarıyla Meclis Tahkikat Komisyonu'nu unutup özendiği anlaşılan sıkıdüzeni yinelemeye çalışıyor. 27 Mayıs 1960 olayına neden olanları aklayıp İsmet İnönü'nün karşı çıkışını, Cemal Gürsel'e yazdığı mektubu bile unutturmaya çalışan yalaka yazarların övgüleri utandırıcıdır.

AKP'liler aynı görüşte, aynı yolda olduklarından Menderes ve arkadaşlarına özenip onları kullanarak iktidarlarını sürdürme girişimindeler. Yassıada süslemesi Bay RTE'nin siyasal gösterilerinden biri. Nelere mal oluyor düşünmek gerek. İşçiye, memura, emekliye para yok, şatafata çok. Gerçek demokratlara, gerçek demokrasiye değil, demokrasiyi sömürüp diktaya özenerek demokrasiye kıyanlara, Cumhuriyeti yadsıyanlara duyulan sıcaklık, gerçekte amaçlanan düzene kıymaktır.

İçtenlik ve gerçekçilik, topluma saygının en doğal koşuludur. Toplumu, toplumun geleceğe yürüyüşünü gözetmeden, birleştirici, kaynaştırıcı, birbirinin varlığına ve görüşlerine saygılı, yaşam güvenliğini üstün tutan bir anlayış olmadan mutluluk ve esenlik duyulamaz. Siyasal karşıtlıklarla yurttaşların bu hakkını gölgeleyip engelleyenlerin kusurları bağışlanmayacak, hoşgörülemeyecek kadar ağırdır. Partizanlık ve aşırı duygusallıkla, kişisel ilgilerle ilişkileri yararlı olmaktan çıkarmak toplumdışı düşmektir. İnsanlık bağları ve ilişkileri, düzeyin de en gerçek göstergelerinden biridir. Son yıllarda yurttaşlar arasındaki ayrılık özellikle siyasal nedenlerle arttı. Partiler, ülkeye ve ulusa hizmet için devlet görevine hazırlayan, bu göreve isteklilerin oluşturduğu kuruluşlardır. İnsanı, yurttaşı, arkadaşı, eşi-dostu, hemşeriyi vd. gözardı edip yadsıyarak yapılan, bu tür ilişkileri karşıtlığa dönüştüren bir siyasal çalışmanın ve çabanın hiçbir önemi yoktur.