Yaşam değeri mutluluk

Yaşamın ne getirip ne götüreceğini önceden kestirmenin olanaksızlığı tartışılamaz. Yaşa, durum ve tutuma, olanaklara, eğitime, aileye, çevreye, kimi koşullara bağlı olan durumlar herkes için değişiktir. Amaçlanan çok şey gerçekleşmeyebilir. İstenen ve çaba gösterilen çok yere, çok şeye ulaşılmayabilinir. Beklenmedik, umulmadık engellerle karşılaşılabilinir. Kestirme yeteneği ve gücüyle önceden gereken önlemler alınsa bile akla gelmedik bir olumsuzlukla karşılaşılabilinir. Olasılıklar gerçek olabilir, gerçekler hiçbir şey anlatamayabilir.

Günümüzde, dünyanın her yerinde değişik olaylar ve durumlar birbirine eklenmekte, şaşkınlık yaratan gelişmeler insanlığı güçlüklere düşürmektedir. Buluşlar gibi hastalıklar da tüm ağırlığıyla insanların üzerine çökmekte, kurtulma ve iyileşme çözümleri günübirlik olmadığı için zararlar büyümektedir. Soy ve inanç ayrılıklarının gözetilmediği salgınlar insanlık eğitimi ve dayanışması için yararlı olmaktadır. İnsanlığı tehdit eden, tehlikeye sokan tüm sorunlara karşı birliktelik çağdaşlığın en iyi kanıtlarından biridir.

Siyasetin belirli, hattâ dar kalıpları içinde ulusları birbirine karşıt duruma getiren işlemler, eylemler ve sözde politikalar, tüm insanlığa yönelik olumsuzluklarda birlikteliğin önemini ve değerini ortaya koymaktadır. Barışın mutluluğu, savaşı önlemenin esenliği insan yaşamını değerlendiren etkinliklerin başında gelir.

Her sorun, her konu, her şey insana ve insan yaşamına özende anlamını bulur. İnsanı, insanlığı gözardı eden durumlar, oluşumlar, eylemler ve anlayışlar yetkililerin ve görevlilerin baş sorunu sayılmadıkça açmazlardan kurtulmak olanaksızlaşır. Yaşamın aydınlığı, insanların yalnız kendileri ve yakınları için değil, herkes için göstereceği özenle değerlidir. Yalnız bir kişiyi, birilerini mutlu kılan durumlardan çok birçok kişiyi sevindiren durumlar yeğlenir. Önemli olan da kendini değil, daha çok başkalarını, çoğunluğu mutlu etmektedir. Mutluluk, yaşamanın rengi, tadı, değeri ve görkemidir.

Loading...