Yitirdiğimiz bir değer

İnsan yaşamının değişik günleri, sevinçlerin ve üzüntülerin ortamıdır. Mutluluklar ve acılar yaşamı dokuyan doğal etkenlerdir. Doğumlarda duyulan sevinçler, ölümlerde duyulan acılar herkesin yaşayacağı yaradılış yansımalarıdır. İnsanlık nitelikleri ve yaşantı sayfalarıyla örnek olan değerleri unutmak güç olduğu gibi onların örnek kişiliklerini anlatmak ve değerlendirmek daha güçtür.

Özel yaşamında olduğu gibi meslek yaşamında da seçkinliğinde birleşilen değerlerimizden biri de Prof. Dr. Ayhan (Okçuoğlu) ÇAVDAR'dır. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Ayhan ÇAVDAR, Amerika'da uzmanlık eğitimini tamamlayarak çocuk hastalıkları doçenti, 1966'da da Ankara Üniversitesi'nde profesör olmuştur. 1962'de Amerikan Pediatri Board sınavını kazanan ilk Türk hekimi olarak sertifikasını alıp Amerikan Pediatri Akademisi'nin ilk Türk üyesi olmasının ardından ülkemizde mesleğiyle ilgili değişik kurum ve kuruluşlarda görevlerdeki başarılarından sonra 1976'da TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü almıştır. 1983'de ASPHO (American Society of Pediatric Hematology and Oncology) ile birlikte benzeri başka uluslararası kuruluşların ilk Türk üyesi olmuş, 1983'te ülkemiz Yüksek Sağlık Şûrası Üyeliği'ne getirilmiş, 1984'de II. Ulusal Pediatrik Tümerler Kongresi'nde Pedatrik Onkoloji Hizmet Ödülü'nü almıştır. 1987'de Ankara Üniversitesi'ne bağlı Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Araştırma Vakfı'nı kurmuştur. 1989'da Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu üyesi olmuş, 1999'da Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'nin Bilimde Yılın Atatürkçüsü Ödülü'nü almıştır. Ankara Üniversitesi'nin Çınar Plâketi'ni 2016'da, Millî Pediatri Derneği'nin Onur Ödülü'nü de 2018'de almıştır.

Bilimsel yayınları arasında ikisi İngilizce olmak üzere 3 kitap, 13 monografi, 278 İngilizce, 197 Türkçe makale vardır. 2000'e yakın referans (atıf) almıştır. Tıp bilimine önemli katkıları arasında oluşturduğu laboratuvarda araştırmalar başlatmış, TÜBİTAK desteği alarak Türkiye'de Pic (kod) Problemi konusunda tıp literatürüne katkılarda bulunmuştur. Yaptığı çalışmalar ve araştırmalarla çok dikkat çekmiş, Türkiye'de thalassemi ve anormal hemoglabin insidansının saptanmasına yönelik çalışmaları ilgiyle karşılanmıştır. Prof. ÇAVDAR'ın pediatrik onkoloji alanında 1961'de başlattığı çalışmalarda, çocuklarda akut myeloid löseminin orbito oküler granülositik saroma ile birlikteliğine dikkat çekerek yaptığı yayınlar önemli sitasyonlar (kaynak gösterme-atıf) almıştır. Türk çocuklarında hodgkings ve burkitt lenfomalarının değişik yönleriyle (görülme oranları, histopatolojik ve klinik özellikleri, iyileştirmeye verdikleri yanıtlar ve geç-yan etkileri) literatüre yansıtılmış ve bilim çevrelerinin ilgisiyle karşılanmıştır.

Başarılı bir meslek yaşamını özetleyerek genç bilim insanlarına değerli bir örnek olarak sunuyor, anısı önünde saygı ile eğiliyorum.