Balgöç Federasyonu (BGF) ve Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Pazar günü yapılan Bulgaristan Parlamento seçimlerinde, Türkiye'de 350 bin çifte vatandaşın oy kullanacağının bilindiği halde sadece 35 sandık kurulduğunu, soydaşların doğup büyüdükleri ve halen vatandaşı oldukları ülkeleri için oy vermelerinin engellendiğini sürerek, "Konu uluslararası platformlara taşındı" dedi.

Loading ...

Balgöç Federasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Pazar günü yapılan Bulgaristan Parlamento seçimlerinde, Türkiye’de yaşayan 350 bin çifte vatandaş için yeteri kadar sandık açılmayarak, oy kullanmalarının engellendiğini ileri sürdü.

SEÇİLME HAKLARINA SAHİPLER

Soydaşların bu sürede haklarını aramakta son derece haklı olduklarını dile getiren Turhan Gençoğlu, şunları söyledi:

“Dünya'nın tüm başka ülkelerinde yaşayan çifte vatandaşlara nazaran çok daha ayrıcalıklı statülere sahip olmaları gerek. Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiş olan kardeşlerim, buraya hür iradeleri ile gelmediler ve asimilasyonla göçe zorlanarak bulundukları topraklardan koparıldılar.

Dolayısıyla kardeşlerimizin gerek doğdukları, gerekse yaşadıkları ülkelerde hiçbir şekilde, hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın hür iradeleriyle seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Zira bu kardeşlerimiz dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mezalim ve zoraki göç ile karşı karşıya kalmışlardır.”

“SON DERECE DÜŞÜNDÜRÜCÜ GEREĞİ YAPILMALI”

Türkiye’de en az 350 bin çifte vatandaşın oy kullanacağı gerçeği bilindiği halde 35
sandık açılması son derece düşündürücü olduğunu vurgulayan Turhan Gençoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeteri kadar sandık açılmaması ve sandıkların önünde yaratılan ciddi geciktirmelerden dolayı bir çok soydaşımız hem kendisinin hem de çocuklarının geleceği için önemli olan bu seçimlerde oy kullanamamıştır. Ve bu kardeşlerimizin getirilen çeşitli kurallarla maalesef oy hakkı ihlal edilmiştir.

Bu durumun düzeltilmesi ve hür iradeleriyle herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın, ileride yapılacak seçimlerde oy kullanabilmelerinin temini için başta BAL-GÖÇ olmak üzere, Federasyon ve Konfederasyon nezdinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa
Konseyi Denetim ve İnsan Hakları Komitesi, Ulusal Azınlıkların Korunması Sekretaryası, Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlara da başvurular yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Umuyoruz ve inanıyoruz ki bizlere demokrasi dersi verme çabasında olan, sözde insan haklarını savunur görüntüsü veren, çoğu zaman gerçekleri görmekten kaçınan ve kulakları sağırlaşıp duymaz hale gelen kuruluşlar, bu konuyla ilgili gereğini yapacaktır”

“TÜRKÇE PROPAGANDA SERBEST OLMALI”

Turhan Gençoğlu, “Bundan sonraki süreçlerde, Türkiye'de kurulacak sandık sayılarının soydaşlarımızın tamamının oy kullanması için artırılmasını ve demokratik bir seçim ortamı yaratılmasını umuyoruz” derken, seçim çalışmalarında Türkçe siyasi çalışmalara izin verilmesini talep ettiklerini de vurguladı.