Mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman bitiyor? Eş durumu yer değiştirme tercihleri ne zaman?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurları sürüyor. MEB tarafından başvuruların bu yıl 9 Ağustos ve 13 Ağustos tarihleri aralığında yapılacağı duyuruldu. Atama başvuruları 'http://mebbis.meb.gov.tr' veya 'http://personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden gerçekleştiriliyor.

Mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman bitiyor? Eş durumu yer değiştirme tercihleri ne zaman?

İl içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenler başvurularını gerçekleştiriyor. Başvuru işlemlerin ardında tercihler alınacak.

MAZERETE BAĞLI ATAMA BAŞVURU EKRANI

MAZERETE BAĞLI ATAMA KILAVUZU

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

a) Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

b) Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

c) İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi “personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.

ç) Birinci aşamada ön başvurusu onaylanan öğretmenler, tercih başvurusunda atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini de dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.

d) Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.