Öğrencilerin yarısı karma eğitim istedi

YÖK, 1 milyon 255 bin öğrenci ve 27 bin 820 akademisyenin katılımıyla yapılan on-line ve yüz yüze eğitimle ilgili anket sonuçlarını açıkladı. Bahar döneminde öğrencilerin yüzde 27’si yüz yüze eğitim isterken, yüzde 47’si çevrim içi ve yüzde 26’sı hibrit eğitim istedi.

Öğrencilerin yarısı karma eğitim istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçen hafta küresel salgınla ilgili üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin katılımıyla bir anket yapmıştı. Ankete 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanı katıldı.

EN YÜKSEK KATILIM

Küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim süreçleri öğrenci ve akademisyenlerin beklentileri analiz edildi. Türkiye’de yükseköğretime ilişkin “en yüksek katılımlı” anket olan çalışmaya kız öğrencilerin yüzde 55’i, erkek öğrencilerin yüzde 45’i katıldı. Katılımcı akademisyenlerin yüzde 43’ünün kadın ve yüzde 57’sini erkekler oluşturdu. Katılımcıların yüzde 74’ü lisans, yüzde 22’si ön lisans ve yüzde biri doktora öğrenci. Hocaların yüzde 45’i sosyal bilimler ve yüzde 32’si de fen ve mühendislik bilimlerinde görev yapıyor.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI ŞÖYLE:

*YÖK’ün üniversitelere yetki devirlerine öğrencilerin yüzde 43’ü olumlu bakıyor
*YÖK'ün, “Sağlık Bakanlığına görüş sorma” politikasını öğrencilerin yüzde 78'i ve hocaların yüzde 94'ü olumlu buldu.
*Öğrencilerin yüzde 83'ü ve hocaların yüzde 97'sinin bilgisayarı var ve yüzde 90'ın üzerinde internete bağlanıyorlar.
*Öğrencilerin yüzde 90'ı çevrim içi sunulan ders materyalleri ve içeriklerinden yararlanıyor. Yüzde 25’i derslerin çevrimiçi olmasının öğrenmeye etkisinin olumlu olduğunu düşünüyor.
*Öğrencilerin yüzde 48’i çevrim içi eğitimin, eğitim hayatını olumlu etkilediğini ya da etkisinin belirgin olmadığı ve yüzde 37’si çevrim içi eğitim sürecinde hem kendisine hem de derslere daha fazla zaman ayırdığını belirtti.

VİRÜS TEDİRGİNLİĞİ YANSIDI

*Öğrencilerin yüzde 27’si bahar döneminde eğitimin “yüz yüze” olmasını isterken, yüzde 47’si “çevrimiçi” olmasını ve yüzde 26’sı ise karma yapılmasını tercih etti.
*Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46’sı Kovid-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29’u tamamen çevrimiçi olmasını ve yüzde 25’i ise karma olmasını istedi.
*Öğretim elemanlarının yüzde 69’u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını belirtirken, yüzde 43’ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını söyledi.

HOCALAR KAMPÜSÜ İSTEDİ

*Öğretim elemanlarının yüzde 61’i çevrim içi eğitim sürecinin ders verme dışındaki akademik faaliyetlere etkisinde bir değişiklik olmadığını, yüzde 64’ü ise eğitimleri verimli yürütebilmek için ciddi bir güçlük yaşamadığını belirtti.
*Öğretim elemanlarının yüzde 74’ü yeni teknolojik ve pedagojik beceriler edindiğini belirttiği ankette yüzde 61’i bahar döneminde eğitimlerin çevrimiçi, yüzde 26’sı karma ve yüzde 13’ü yüz yüze olmasını istedi.
*Öğretim elemanlarının yüzde 44’ü salgın dönemi sonrasında eğitimlerin yüz yüze, yüzde 56’sı ise derslerin çevrim içi veya çevrim içi destekli olmasını tercih etti.

Loading...