Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘İmam Hatip’ anketine tepki

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde, imam hatip okulu açılmasına dair web sitesinden anket yayımlamasına Eğitim Sen Tunceli Şubesi Başkanı Hüseyin Kansun, tepki gösterdi. Kansun, "Laik ve bilimsel eğitimi özümsemiş bir kente imam hatipler üzerinden dogmatik eğitimin dayatılması kabul edilemez" dedi.

Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘İmam Hatip’ anketine tepki

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, internet sayfasında Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde imam hatip okulu açılıp açılmamasına yönelik web sayfasından velilere anket yaptı. Ankette velilere, “İmam Hatip Ortaokulu açılmalı mı, açılırsa çocuğunuzu yollar mısınız? İmam hatip ortaokulunun gelişmesine katkıda bulunur musunuz?” gibi sorular yöneltildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı ankete Tunceli Eğitim-Sen Şubesi tepki gösterdi.

 “LAİKLİK İLKESİ YOK SAYILMIŞTIR”

Tunceli İl MİLLİ Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ankete ilişkin açıklama yapan Eğitim-Sen Şube Başkanı Hüseyin Kansun, Milli Eğitim Müdürlüğünün laiklik ilkesinin çiğnediğine söyledi. Kansun, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

* Bilindiği üzere demokratik ülkelerde anayasa çoğulculuğu ve çok sesliliği esas alıp, farklı inançlardan ve kültürlerden halkların inanç ve kültürlerini özgürce yaşamasına ortam hazırlar.

* Anayasada bunu sağlayan maddelerin en önemlisi laikliktir. Laiklik ilkesi devletin inanç konusunda tarafsızlığını garantiler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 2.maddesi de laikliği anayasal güvence altına almıştır.

* Anayasada açıkça belirtilmiş olmasına rağmen geçmişten bugüne eğitimi dincileştirme çabaları doğrultusunda farklı inanç ve kültürlerden öğrencilere zorunlu din dersi dayatması yapılmış iktidarın açık desteği ile ülkenin her yerine sayıları günden güne artan ve hangi talebi karşıladığı belli olmayan imam hatip okulları açılmıştır. Doğrudan iktidar eliyle Anayasanın 2. maddesi çiğnenmiş ve laiklik ilkesi yok sayılmıştır.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı anket.

“ANKETLER ÖĞRENCİLERLE VERLİLERE GÖNDERİLDİ” 

‘İlimizde imam hatip okulları talebi olmamasına rağmen imam hatip okulları açılmış ve yenilerinin açılması için akla ve izaha sığmayan çabalar sarf edilmektedir' diyen Kansun, sözlerine şöyle devam etti:

* Bu uygulamaların sonuncusu ise Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılmıştır. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akpazar beldesindeki İlkokul öğrencilerinin velilerine, İmam hatiplerle ilgili hazırlamış olduğu anketi yollamış ve doldurmalarını talep etmiştir.

* Ankette velilere İmam Hatip Ortaokulu açılmalı mı, açılırsa çocuğunuzu yollar mısınız, imam hatip ortaokulunun gelişmesine katkıda bulunur musunuz şeklinde sorular sorulmuştur.

* Belirtmek gerekir ki nüfusunun büyük çoğunluğunun Alevilerden oluştuğu bilinen Akpazar beldemize imam hatip ortaokulu açma çabalarının hedefi inanç ve kültür asimilasyonudur.

* Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli araçlar kullanılarak sürdürülen bu asimilasyon çabalarına her dönem eğitim kurumları alet edilmiş, inanç ve kültür asimilasyonu öğrenciler üzerinden uygulanmaya çalışılmıştır. Laik ve bilimsel eğitimi özümsemiş bir kente imam hatipler üzerinden dogmatik eğitimin dayatılması kabul edilemez.

“2018 YILINDA İMAM HATİP'E 18 KİŞİ KAYIT YAPTIRDI”

2018 yılında Tunceli İmam Hatip Ortaokulu açılmış çeşitli teşvik ve maddi desteklere rağmen kayıt yaptıran öğrenci sayısının 18 olduğunu belirten Kansun, şunları dile getirdi:

* Verilen rakamlara bakıldığında anketlere gerek kalmadan Dersim Halkının tercihi çok açık bir şekilde, kentimizde İmam Hatip okulları açılmaması yönündedir.

* Yine İmam Hatiplere kayıt yaptıran öğrenci sayısı göz önünde bulundurulduğunda Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimin kalitesini artırmak için uğraş verdiğini iddia ederken,  imam hatip okulları için bu kadar çaba sarf etmesi akıl ve bilimle izah edilebilir değildir.

* Buradan bir kez daha belirtiyoruz, eğitim kurumlarının asimilasyon araçları haline dönüştürülmemesi için bütün çabamızla direneceğiz. Ve diyoruz ki yeni nesillerin zihnini karartacak dogmatik kurumları değil, bilim ve aşı üretecek nitelikli eğitim kurumları açın.

Loading...