Alacaklıya arama ve mesaj sınırı

Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ve alacaklarına ilişkin esasları belirleyen BDDK yönetmeliği yenilendi. Buna göre, borçlunun finansal tüketici olduğu hallerde, borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısının günde en fazla üç, mesaj sayısının ise bir ile sınırlı tutulması zorunlu olacak.

Alacaklıya arama ve mesaj sınırı

Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ve varlık yönetim şirketlerince devralınacak alacaklara ilişkin süreç ve işlemlere ilişkin esasları belirleyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yönetmeliği yenilendi.

SERMAYESİ EN AZ 50 MİLYON OLMALI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları ile devralınacak alacaklara ilişkin işlemler hakkında yönetmeliğe göre, kuruluşların anonim şirket şeklinde kurulması, nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin 50 milyon TL’den az olmaması, hisse senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması, her bir şube için 1 milyon TL tutarında ödenmiş sermayeye sahip olması gerekiyor.

Yönetmeliğe eklenen geçici hükme göre, varlık yönetim şirketlerinin durumlarını bir yıl içinde bu şartlara uygun hale getirmesi gerekiyor. Yönetmeliğin yayım tarihinden önce BDDK’ya faaliyet izni başvurusunda bulunmuş olanlar için ödenmiş sermaye sınırı 30 milyon TL olarak uygulanacak. Ancak şirket, faaliyet izni alınması sonrasında durumunu bir yıl içinde öngörülen sermaye şartına uygun hale getirecek.

FAALİYET ALANI

Varlık yönetim şirketleri; sigortacılık alanı dışında faaliyet gösteren kaynak kuruluşların ana faaliyet konularından doğan alacakları ve diğer varlıkları ile sigortacılık alanında faaliyet gösteren kaynak kuruluşların yalnızca kredi sigortası hizmetinden doğan alacaklarını devralıp devredebilecek ve bu alacakları tahsil edebilecek. Şirketler, varlıkları nakde çevirebilecek veya bunları yeniden yapılandırarak devredebilecek.

Varlık yönetim şirketleri, alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilecek, kiralayabilecek, teminata konu edebilecek ve bunlara yatırım yapabilecek. Sağlanan finansman toplamının özkaynaklarının üç katını geçmemesi şartıyla alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilecek. Kaynak kuruluşların ana faaliyet konularından doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere devri konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti verebilecek.

Şirketler, alacağını veya diğer varlığını devraldığı banka veya diğer mali kurumlar kredi tanımına uygun bir kredi ilişkisi kuramayacak. Varlık yönetim şirketlerinin, alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları iştirak payları dışında iştirak edinebilmesi BDDK iznine tabi olacak.

BORÇLUYA GÜNDE ÜÇ ARAMA VE BİR MESAJ SINIRI

Yönetmeliğe göre, devralınan alacağın borçlusunun finansal tüketici olduğu hallerde varlık yönetim şirketleri tarafından; borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısının farklı telefon hatlarından yapılan aramalar da dâhil günde en fazla üç, mesaj sayısının ise bir ile sınırlı tutulması zorunlu olacak.

Borçluya ulaşıldığı ve konunun aktarıldığı durumlarda ise borçlunun kayıt altına alınmış rızası bulunmadıkça bir sonraki aramaya kadar asgari beş iş gününün geçmesi gerekiyor.

Borçlu olduğuna dair varlık yönetim şirketinin elinde somut belgeler olmadıkça borcunu kabul etmeyen, herhangi bir uzlaşmayı reddeden ve kesinlikle aranmak istemediğini açıkça ifade eden kişiler aranamayacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği bugün itibarıyla faaliyette bulunan varlık yönetim şirketleri durumlarını 6 ay içinde yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun hale getirecekler. (REUTERS)

Borçlu esnaf sayısı 3'e katlandı İlginizi Çekebilir Borçlu esnaf sayısı 3'e katlandı SPK'dan kripto para piyasaları için düzenleme mesajı İlginizi Çekebilir SPK'dan kripto para piyasaları için düzenleme mesajı Faizsiz konut edindiren 29 şirket kapatılmıştı... Polis nöbete başladı İlginizi Çekebilir Faizsiz konut edindiren 29 şirket kapatılmıştı... Polis nöbete başladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...