Sözcü Plus Giriş

Şirketlere kumar yolsuzluk, uyuşturucu uyarısı

ASO, şirket ortağı kardeşler arasında yolsuzluğu önlemek için mal beyanı şartı, kumar ve uyuşturucuya kapılan kardeşlerin yönetimden uzaklaştırılması ve atamalarda liyakat önerdi.

Güncellenme: 02:12, 11/05/2021
Şirketlere kumar yolsuzluk, uyuşturucu uyarısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) 25 yıl içerisinde yok olup giden Türkiye'deki şirketlerin daha uzun süre ayakta kalıp istihdama ve üretime katkı sağlamaları için “Aile Anayasası” önerisi getirdi. Türkiye'deki şirketlerin tamamına yakınının aile şirketi olduğunu belirleyen ASO'nun hazırladığı Aile Anayasası rehberinde, şirket ortağı kardeş ve akrabaların yolsuzluk ve usulsüzlüklerini önlemek için her yıl düzenli mal beyanında bulunmaları önerildi. Ayrıca kumar ve uyuşturucu zafiyeti olan kardeş ve yakın akrabaların şirket yönetiminden uzaklaştırılmaları ile şirket yönetimine yapılacak atamalarda aile bireylerinde aranacak liyakat şartlarının belirlenmesi istendi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 95'inin aile şirketi olduğunu bu nedenle aile ilişkilerine bağlı olarak ömürlerinin ortalama 25 yılda kaldığını söyledi. Bu şirketlerin yüzde 30'unun ikinci nesle, yüzde 12'sinin üçüncü nesle ve sadece yüzde 3'ünün de dördüncü nesle ulaştığına dikkat çeken Özdebir, şirketlerin aile çekişmelerinden uzak kurumsal bir yapıya kavuşturularak ömürlerinin uzatılması amacıyla Aile Anayasası rehberi hazırladıklarını ifade etti. ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç başkanlığında oluşturulan çalışma grubunun hazırladığı rehberin, devletin ‘şirket gibi' yönetilmesini savunan bazı siyasi partiler açısından da yol gösterici olduğu ifade ediliyor.

KRİTİK KONULARA AİLE KONSEYİ KARAR VERSİN

Hazırlanan Aile Anayasası'nda, aile ilişkilerini düzenlemek üzere 15 yaşından büyük tüm aile bireylerinden oluşan bir “aile konseyi” oluşturulması öneriliyor. Herkesin serbestçe söz sahibi olacağı konseyde şirket yöneticilerinin belirlenmesinden mülkiyet devrine kadar tüm kritik konuların görüşülmesi isteniyor. Tüm hissedarlar için her yıl aile konseyine mal beyanında bulunma zorunluluğunun getirilmesinin de önerildiği çalışmada  aile bireylerinin siyasi parti ve derneklerle olan ilişkilerinin sınırlarının da belirlenmesi öneriliyor.

Yayınlanma Tarihi:05:30,