Şirketlerin ‘gerçek faydalanıcı bilgisi verme’ yükümlülüğü 1 Ağustos’ta başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınladığı tebliğle, gelir ve servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin belirlenmesi hedefiyle bildirim zorunluluğu getirilenleri açıkladı. Türkiye’de yönetim merkezi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri veya temsilcilerine de 1 Ağustos'tan itibaren bildirim zorunluluğu getirildi.

Şirketlerin ‘gerçek faydalanıcı bilgisi verme’ yükümlülüğü 1 Ağustos’ta başlıyor

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirecekler.

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorunda olacaklar.

YABANCILARI DA KAPSIYOR

Yükümlülük, kurumlar vergisi mükellefleri ile kolektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak ve en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya yerleşik yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerini kapsıyor.

Tüzel ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin belirlenmesi ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu uygulamasına ilişkin esasların belirlenmesine yönelik vergi usul kanunu genel tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre uygulama kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan kuruluşlar da yer alıyor. Kapsam dahilindeki kuruluşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmekle yükümlü olacaklar.

GERÇEK FAYDALANICININ BELİRLENMESİ

Tebliğe göre, Tüzel kişilerde; tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, tüzel kişiliğin bu oranı aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, her iki durumda gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecek.

Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde; bu teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, bunun belirlenememesi halinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilecek ve bildirime konu edilecek.

5 YIL SAKLAMA ZORUNLULUĞU

Trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecek.

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle saklanması gerekiyor.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tüm mükellefler ile diğer kişiler, en geç 31 Ağustos’a kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecekler

1 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK
1 Ağustos’tan itibaren bildirim zorunluluğu getirilenler listesinin bir bölümü şöyle:

 • Kurumlar vergisi mükellefleri,
 • Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak
 • Adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi,
 • Türkiye'de yönetim merkezi olan veya Türkiye'de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri
 • Bankalar,
 • Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,
 • Finansman ve faktoring şirketleri,
 • Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
 • Elektronik para kuruluşları,
 • Yatırım ortaklıkları,
 • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,
 • Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi,
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri,
 • Varlık yönetim şirketleri,
 • Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
 • Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

EMLAKÇILAR, MÜZAYEDE EVLERİ, 

 • Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
 • İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
 • Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,

PİYANGO, AT YARIŞI VE TÜM BAHİS OYUNLARI

 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,
 • Spor kulüpleri,
 • Noterler,
 • Avukatlar,
 • Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler,
 • Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları,

KRİPTO PARA 

 • Kripto varlık hizmet sağlayıcılar,
 • Tasarruf finansman şirketleri,

YABANCI ŞİRKETLER

 • Merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

(REUTERS)

Kripto para işlemi yapan kadın sayısı ikiye katlandı İlginizi Çekebilir Kripto para işlemi yapan kadın sayısı ikiye katlandı Faizsiz konut edindiren 29 şirket kapatılmıştı... Polis nöbete başladı İlginizi Çekebilir Faizsiz konut edindiren 29 şirket kapatılmıştı... Polis nöbete başladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...