Yoksulluk en çok geniş aileleri vurdu

Yoksulluğun salgınla birlikte daha derinleştiği bu dönemde Türkiye’de her 5 aileden 1’ini yoksulluk vurdu. Geniş ailelerin yüzde 27.7’si yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşıyor.

Yoksulluk en çok geniş aileleri vurdu

Değişen ekonomik şartlar ve göç dalgaları aile yapısını değiştirirken, yoksulluk en çok geniş aileleri vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aile İstatistikleri'ne göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3.30 kişiye düştü. Ailelerde tek çocuk dönemine doğru bir gidiş gözlemlenirken, geçim derdi de giderek artıyor. Türkiye'de yoksulluk oranı yüzde 21.3 olarak belirlenirken, geniş ailelerden oluşan hane halklarının yüzde 27.7'sinin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının ise yüzde 20.3'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

EN BÜYÜK GİDER KİRA

TÜİK verilerine göre harcamalara bakıldığında ise en büyük gider kaleminin kira olduğu gözleniyor. Verilere göre, tüketim amaçlı yapılan harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.1 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 20.8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları oluşturuyor. Burada tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2.2 ile sağlık, yüzde 2.5 ile de eğitim hizmetleri.

Toplumun yarısı ev sahibi

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2019'da bireylerin yüzde 58.8'i kendine ait bir konutta otururken, yüzde 25.6'sı ise kiracı. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre ise geçen yıl hanelerde taşınabilir bilgisayar bulunma oranı 45.1, cep telefonu oranı yüzde 99.4 oldu.