Gökova’da ekolojik tahribata izin yok

Muğla’nın Marmaris ve Ula ilçeleri sahillerinde yer alan tesislerin özelleştirilmesi ve yürütmesi durdurulan Akyaka İmar Planı Revizyonu ile 2020’de onaylanan ancak halen uygulamaya alınmayan Gökova ÖÇKB Yönetim Planı’nı değerlendirme toplantısında ekolojik tahribata yol açan uygulamaların hukuki zemine taşınması, bu sürecin desteklenmesi için kamuoyu oluşturulması kararlaştırıldı.

Gökova’da ekolojik tahribata izin yok

9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kamu kurumlarının, çoğu sahil kıyılarında olan tesisleri özelleştirme kapsamına alınmıştı.

Kararın ardından Muğla'nın Marmaris ve Ula ilçelerinde özelleştirme kararı alınan kamplar ve hem de yürütmesi durdurulan Akyaka İmar Planı Revizyonu ile 2020'de onaylanan ancak halen uygulamaya alınmayan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi (Gökova ÖÇKB) Yönetim Planı'nı değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirildi.

Toplantısında ekolojik tahribata yol açan uygulamaların hukuki zemine taşınması, bu sürecin desteklenmesi için kamuoyu oluşturulması kararlaştırıldı.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi'nin çağrısı üzerine gerçekleştirilen “Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni nasıl koruyabiliriz?” başlıklı toplantıya çeşitli parti, sivil toplum örgütü, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. “Muğla cennet kalsın” ve “Gökova'yı vermeyeceğiz” pankartlarının bulunduğu toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesi ile alınan kararlar duyuruldu.

GÖKOVA ÖÇKB YÖNETİM PLANI ACİLEN UYGULAMAYA ALINMALI

Gökova ÖÇKB Yönetim Planı'nın, daha fazla geciktirilmeden uygulamaya alınması çağrısı yapılan bildirgede, Akyaka İmar Planı Değişikliğinin ancak bu planın uygulamaya alındıktan sonra plan ile uyumlu olarak hazırlanması gerektiği belirtildi. Planın yok sayılarak, Akyaka'da kamusal alanların özelleştirilmesi kararından vazgeçilmesi gerektiği vurgulanan bildirgede “Rant amacı taşıyan özelleştirmeler ve yetki devri yoluyla yerel yönetimlerin ve halkın planlama sürecinde etkisiz hale getirilmesinin önüne geçilmelidir. Özel kişi ya da işletmeler tarafından işgal edilen kıyı alanları kamulaştırılmalıdır. Bu alanlar ekolojik hassasiyetler göz önüne alınarak korunmalı ya da bu hassasiyetler çerçevesinde kamuya açık hale getirilmelidir” ifadelerine yer verildi.

ORTAK KARARLAR ALINDI

Ekolojik tahribata yol açan uygulamaların hukuki zemine taşınmasının yanında, bu sürecin desteklenmesine yönelik kamuoyu da oluşturulması gerektiği kaydedilen bildirgede ortak şu kararlar alındı:

* Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı daha fazla geciktirilmeden uygulamaya alınmalıdır.
* Akyaka İmar Planı Değişikliği ancak Gökova ÖÇKB YP uygulamaya alındıktan sonra, onunla uyumlu olarak ve yönetim planının tüm paydaşlarının katılımı ile şeffaflık içinde birlikte hazırlanmalıdır.
* Gökova ÖÇKB YP yok sayılarak Akyaka'da kamusal alanların özelleştirilmesi kararından vaz geçilmelidir. Rant amacı taşıyan özelleştirmeler ve yetki devri yoluyla yerel yönetimlerin ve halkın planlama sürecinde etkisiz hale getirilmesinin önüne geçilmelidir. Özel kişi ya da işletmeler tarafından işgal edilen kıyı alanları kamulaştırılmalıdır. Bu alanlar ekolojik hassasiyetler göz önüne alınarak korunmalı ya da bu hassasiyetler çerçevesinde kamuya açık hale getirilmelidir.
* Ekolojik tahribata yol açan uygulamaların hukuki zemine taşınması yanında bu sürecin desteklenmesine yönelik kamuoyu oluşturulmasına çalışılmalıdır. Bu yolda ilk adım Muğla genelinde doğanın ve kamusal alanların korunması için yerel yönetimlerin, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, Muğla Barosu'nun katılımı ile ortak bir kent savunması oluşturulması olmalıdır. Muğla Barosu'nun başlattığı Kent Savunması platformu oluşturma girişimi desteklenmelidir.
* Ekolojik tahribata yol açan girişimlerin önlenmesinde yerel yönetimler daha aktif olma yönünde zorlanmalıdır.

Loading...