2021 Adli tatil ne zaman başlıyor?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan adli tatil ne zaman başlıyor, sorusuna cevap verilirken, tatil süresi içerisinde hangi davaların yapılacağı netleşti.

2021 Adli tatil ne zaman başlıyor?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin 25 Haziran 2021 genelgesini yayımladı. Adli tatil, 20 Temmuz 2021 tarihinde başlıyor, 31 Ağustos 2021 tarihinde sona eriyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin 25 Haziran 2021 tarihinde yayımladığı genelge:

2021 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülen hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin listenin Yıllık Ara Verme Yönergesi gereğince yaz kararnamesi sonrasında, değişen şartlar ve taleplere göre yeniden gözden geçirilerek zorunluluk bulunmadıkça değişiklik yapılmaksızın kesinleştirileceği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Bu doğrultuda, yaz kararnamesi sonrasında değişen şartlar ve talepler göz önünde bulundurularak, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55’inci maddesi ile Hâkimler ve Savcılar (Yüksek) Kurulu Genel Kurulunun “Yıllık Ara Verme” konulu 2 No'lu Yönergesi uyarınca, adalet komisyonları ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarının teklifleri ile ilgililerin talep ve mazeretleri birlikte incelenerek, ekli listede isimleri belirtilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2021 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülmüştür.
Bu kapsamda;
1) Yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının;
a) Yıllık ara vermeye ilişkin tebligat yapılarak, 20/07/2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,
b) Yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP izin bilgisi ekranına 20/07/2021 tarihi itibarıyla “Adli Tatil” satırı otomatik olarak eklenecek olup, söz konusu satıra ayrılış ve başlayış müzekkerelerinin eklenmesinin yeterli olacağı,
c) Genel Sekreterlikçe göreve çağrılmadıkça, yıllık ara verme süresinin bitiminden önce göreve başlayamayacaklarının bilinmesi,
2) Kararname ile ataması yapılıp, yıllık ara vermeden yararlandırılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık ara vermeye ilişkin ayrılışlarının yeni görev yerlerine başladıktan sonra yapılabileceği,
3) Yıllık ara verme uygulaması yapılan ve yapılmayan tüm mahallerde göreve devam edecek olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dönem içerisindeki yıllık izin taleplerinin kadro durumunun uygun olması koşuluyla değerlendirilebileceği,
4) Yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yıllık ara vermeden önce görevlerine başlamaları şartıyla gönderilen izinlerdeki bu şartın ilgililerin talep etmesi ve kadro durumunun müsait olması halinde, ilgilisine göre adalet komisyonu başkanı veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı tarafından kaldırılabileceği,
Hususlarında bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

GENELGE SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...