Akademisyenler: Boğaziçi Üniversitesi senatosu gasp ediliyor

Senato toplantısının ardından Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yağmur altında açıklamada bulundu. Boğaziçi Üniversitesi senatosunun gasp edildiğini savunan akademisyenler, "Üniversitemiz halkın malı olan kamusal bir değerdir; üniversitemizin siyasi saiklerle yeniden yapılandırılma çabalarını, senatomuzun işlevsizleştirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz, özgür ve özerk üniversite idealimizden, 2012 yılında senatomuzun kabul ettiği etik ve akademik ilkelerimizden vazgeçmiyoruz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, bugünkü Boğaziçi Üniversitesi senato toplantısının ardından bir kamuoyu duyurusu yaptı. Akademisyenlerin ortak açıklamasının görüntüsünü, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Can Candan sosyal medya hesabından paylaştı.

“BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GASP EDİLİYOR”

Akademisyenlerin açıklamaları şu şekilde:

* Bilimsel olarak özgür, akademik açıdan özerk, şeffaf ve hesap verebilir olması gereken bir kamu araştırma üniversitesi olan kurumumuzun, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden seçilmiş birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşan senatosu, 2 Ocak 2021’de üniversitemize bir rektör atandığı günden beri gasp edilmeye çalışılıyor.

* Temel sorumluluğu üniversitemizin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak olan senatomuzun, özgür ve özerk olarak çalışabilmesi, atamalar, görevlendirmeler ve vekaleten yürütülen görevler gibi yollarla engelleniyor. Bu süreçte siyasi saiklerle alınmaya çalışılan kararlar ile bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’ne telafisi zor, geri dönülmesi güç zararlar verilmeye çalışılıyor.

“ATANAN REKTÖR YARDIMCILARI MÜDÜR VEKİLİ OLUYOR”

* YÖK seçilmiş dekanımızı göreve atamıyor, atanmış rektör, kendini ve kendi atadığı rektör yardımcısını dekan vekili olarak öneriyor. Bu önerinin ardından bahsi geçen atamalar, YÖK tarafından zaman kaybetmeden gerçekleştiriliyor.

* Atanmış rektör, seçilmiş enstitü müdürlerimizi görevlerine atamıyor, kendi atadığı rektör yardımcılarını enstitü müdürü vekili olarak görevlendiriyor. Rektör yardımcısı görevine atanmış kişi senato toplantılarında, hem Rektör Yardımcısı, hem Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü vekili, hem de Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü vekili olarak bulunuyor; tek bir kişinin üç farklı birimi temsilen senatoda bulunması yoluyla, fakülte ve enstitülerimizin senatoda gerçek anlamda temsil edilmesi engelleniyor.

“AKADEMİK İLKELERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ”

* Demokratik olarak işleyen bir sistem, senatoda sayısal çoğunluğu sağlamak için suiistimal ediliyor, özgür ve özerk üniversite odadan kaldırılmaya çalışılıyor.

* Bütün bu yapılanlar, sadece değerli bir kamusal kazanım olan Boğaziçi Üniversitesi’ne değil, ülke gençliğinin geleceğine kasteden girişimlerdir. Bir kamu araştırma üniversitesi olarak, tüm tarihi boyunca öğrencilerine dünya çapında nitelikli bir eğitim sunmaya odaklanmış kurumumuza yönelik bu saldırıları, ülke kamuoyuyla paylaşmayı görevimiz olarak görüyoruz.

* Boğaziçi Üniversitesi halkın malı olan kamusal bir değerdir; üniversitemizin siyasi saiklerle yeniden yapılandırılma çabalarını, senatomuzun işlevsizleştirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz, özgür ve özerk üniversite idealimizden, 2012 yılında senatomuzun kabul ettiği etik ve akademik ilkelerimizden vazgeçmiyoruz.

* Özgür ve özerk üniversite idealini destekleyen herkesi, mücadelemize destek vermeye, ülkemizin gençlerinin geleceğinin karartılmaması için bizimle birlikte Boğaziçi Üniversitesi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz.

ODTÜ ilerledi Boğaziçi geriledi İlginizi Çekebilir ODTÜ ilerledi Boğaziçi geriledi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...