Danıştay’dan Latmos sakinlerini sevindiren karar

Antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları’nın kuzey yamaçlarında yer alan Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Yeşilköy ile Karacahayıt arasında yapılması planlanan maden faaliyetleriyle ilgili, Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği “ÇED olumlu” kararının iptali Danıştay’ca onaylandı. Karar Yeşilköy ile Karacahıyt başta olmak üzere tüm mahallelerde sevinçle karşılandı.  

Danıştay’dan Latmos sakinlerini sevindiren karar

Söke'ye bağlı Yeşilköy ile Karacahayıt mahalleleri arasında yapılması planlanan madencilik faaliyetleri ile ilgili verilen “ÇED Olumlu” kararı iptal edildi. Her iki mahalle sakinlerinin başvurması üzerine, Aydın 1. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması ve iptaline karar verdi.

DANIŞTAY ONADI

Madencilik şirketinin kararı taşıdığı Danıştay Altıncı Dairesi, “Aydın 1. İdare Mahkemesi'nce verilen kararın ve dayandığı gerekçenin hukuk ve usule uygun olduğu, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine ve karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir” diyerek işlemi onadı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...