Danıştay’dan sokak köpekleriyle ilgili tazminat kararı

Fatih Boğaz Konya Karatay'da sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İlçe belediyesini dava etti. İdare mahkemesi belediyenin 3 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Belediye konuyu Danıştay'a taşıdı. Yüksek mahkeme "Valilik ve büyükşehir belediyesi de sorumludur" dedi.

Danıştay’dan sokak köpekleriyle ilgili tazminat kararı

Fatih Boğaz Konya’da Karatay İlçesi’ndeki Hacıveyis Camisi önünde  altı yedi sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. 16 Kasım 2019’daki olaydan sonra kuduz tedavisi gören Boğaz, Karatay Belediyesi’ne karşı tazminat davası açtı. Konya 1. İdare Mahkemesi belediyeyi kusurlu buldu ve 3 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

DANIŞTAY: “KANUN YARARINA BOZULMASINA…”

Tazminat kararına itiraz eden Karatay Belediyesi Danıştay’da temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay, sadece ilçe belediyesinin değil, valilik ve büyükşehir belediyesinin de sorumlu olduğuna karar verdi.

Danıştay 8. Dairesi’nin oy birliğiyle verdiği kararda şu değerlendirmelere yer verildi:

Kamu idareleri yapmakla yükümlü bulundukları hizmetleri gereği gibi ifa etmekle beraber bu hizmetin işleyişini sürekli olarak kontrol etmek ve hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli önlemleri almakla da yükümlüdür.

İdarece bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi suretiyle hizmetin kötü veya geç işlemesi ya da gereği gibi işlememesi sonucunda bir zarara sebebiyet verilmiş olmasının, idareye hizmet kusuru nedeniyle meydana gelen maddi veya manevi zararları tazmin sorumluluğu yükleyeceği  idare hukukunun yerleşmiş ilkelerindendir.

“VALİLİK VE BÜYÜKŞEHİR DE HASIM KONUMUNA EKLENMELİ”

Bu durumda davalı Karatay Belediye Başkanlığı yanında olayın özelliğine göre müteselsilen sorumluluğu bulunan Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın da hasım konumuna eklenmesi gerekirken sadece Karatay Belediye Başkanlığı husumetiyle karar verilmesinin yürürlükteki mevzuata aykırı bir sonucu ifade ettiği anlaşılmakta olup kanun yararına bozma isteminin kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır.

“HUKUKİ SONUÇLARI KALKMAMAK KOŞULUYLA…”

“Danıştay başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulüne, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin kararının, hukuki sonuçları kalkmamak koşulu ile kanun yararına bozulmasına oybirliğiyle karar verildi. ”

Sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince ateş açtılar İlginizi Çekebilir Sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince ateş açtılar