İstanbul Sözleşmesi için son umut

İstanbul Sözleşmesi'nin feshini ilan eden Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için kadınlar, Danıştay'ın önünde basın açıklaması gerçekleştirdikten sonra dilekçe sundu. Resmi olarak sözleşmeden taraf olmaktan çıkılacağı 1 Temmuz öncesi kadınlar Danıştay'ı acilen göreve çağırdı.

İstanbul Sözleşmesi için son umut

İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden resmi olarak çıkılacak 1 Temmuz öncesi kadınlar, yürütmeyi durdurma ve kararın iptali talebinde bulunduğu Danıştay'ın önünde toplandı.

Danıştay 10. Dairesi’ne İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının durdurulması için dilekçe vermek ve basın açıklaması yapmak isteyen kadınlar polis engeliyle karşılaştı. Polis engeliyle karşılaşınca farklı sivil toplum kuruluşların bir arada olması engellendi. Bu yüzden basın açıklamaları ayrı ayrı yapıldı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞACAKTIR”

“Sözleşme, özel ya da kamusal alanda şiddet içermeyen bir toplum, aile ve kişisel ilişkiler hedefi; şiddet hatları, cinsel şiddet kriz merkezleri gibi kurumsal düzenlemeler; mağdurların korunması, zararlarının giderilmesi ve faillerin cezalandırılması konusundaki hükümleri nedeniyle ulusal mevzuatta yer almayan genişlikte hukuksal düzenlemeler içermektedir. Sözleşmeden çıkış ile bu geniş kapsamlı düzenlemeler rafa kaldırılacak; devletlerin sözleşme gereği kadına karşı şiddetin ve ev içi şiddetin ortadan kaldırılması konusundaki kısa, orta ve uzun vadeli politikalarına yol gösterme ve gelişmeleri izleme görevi olan uzman eylem grubu GREVIO'nun hiçbir yetkisi kalmayacaktır.

Bu nedenle sözleşmeden çıkış konusunda bir “kamu yararı” bulunmadığı gibi; her gün en az üç kadının öldürüldüğü ve kadına karşı şiddetin her geçen gün daha da olağan hale gelmeye başladığı koşullarda kamu düzenini tehdit edecek ve kamu düzeninin daha da bozulmasına neden olacaktır.

İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olma sıfatının 01.07.2021 tarihinde sona ereceği dikkate alındığında bu kararların uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğacaktır. Bu kararlar açıkça hukuka aykırı olduğu için ivedilikle yürütmeyi durdurma kararı verilmesi zorunludur.”

Basın açıklamalarının ardından Danıştay 10. Dairesi'ne yürütmeyi durdurma talebinin ivedilikle ele alınması talep edildi.

Kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz' mitingi İlginizi Çekebilir Kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz' mitingi