Mahkeme, FSRU Limanı 1. ÇED olumlu raporunu iptal etti

Edirne'de Saros Körfezi'ne yapılmakta olan FSRU Limanı'nın 1. ÇED olumlu raporu kararını Edirne İdare Mahkemesi iptal etti. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, "3 yıllık mücadelemizde Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak hukukun üstünlüğüne inancımız ve büyük Saros dayanışmasının sonucu ÇED oyununu bozduk" dedi.

Mahkeme, FSRU Limanı 1. ÇED olumlu raporunu iptal etti

Edirne İdare Mahkemesi Saros FSRU 1. ÇED Olumlu Kararını iptal etti. Kararı, Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri sevinçle karşıladı.

“SAROS  FSRU  LİMAN  İNŞAATINI  DURDURUN!”

Keşan Cumhuriyet Meydanı’nda açıklama yapan Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz şöyle konuştu:

“Edirne İdare Mahkemesi, Saros FSRU ÇED Olumlu Kararını iptal etmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını uyarıyoruz. Mahkeme iptal kararını derhal uygulayın ve liman inşaatını ve boru hattı yapımını hemen durdurun. Saros Körfezi için uzun süredir beklediğimiz adalet, nihayet ses verdi. 3 yıllık mücadelemizde Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak hukukun üstünlüğüne inancımız ve  büyük Saros dayanışmasının sonucu ÇED oyununu bozduk.

Sahillerde uygulanmakta olan İnşaat yasağına rağmen BOTAŞ gece gündüz durmadan büyük gürültülerle çevredeki tüm halkı uyutmadan inşaata devam etti. Halkın iradesinin de haklarının da yok sayıldığı liman inşaatının ve boru hattının hukuksuzluğu bilimsel raporlar ve ikinci iptal kararı ile hüküm altına alınmıştır. Bakanlık ve BOTAŞ bilime ve yargı kararına saygı göstermek ve inşaatı hemen bugün Anayasa gereği durdurmak zorundadır.”

“KAMU KAYNAKLARININ BOŞA GİDECEĞİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KONULDU”

“BOTAŞ ve yüklenici firmanın bu gayretleri, resmi ve bilimsel bilirkişi raporlarının başından beri işaret ettiği gibi, kamu kaynaklarının boşa gideceğini ve doğal varlıklarımızın yok olacağını bir kez daha ortaya koymuş, haklılığımızı  kanıtlamıştır” diyen Hasan Karagöz;

“Bu güne kadar binlerce kez söyledik. Saros Körfezi’nin denizine, kıyısına, ormanına, canlı yaşamına kast edilerek, arazi  sahipleri ve köylülerin mülkiyet haklarını çiğneyerek , doğamıza verdiğiniz geri dönülmez zararlar yanınıza kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARI: HUKUKA UYARLIK BULUNMUYOR

Edirne İdare Mahkemesi’nin 2020/938 Esas ve 2021/943 Karar sayılı 11 Haziran 2021 tarihli gerekçeli kararı ise şöyle;

“İnşaat Mühendisliği Yönünden, bölgede elde edilen değerlerin kıyı yapıları ve yakın kıyı bölgesindeki etkilerinin (sediment yığılması ya da kıyı erozyonu ve liman içi sirkülasyonu gibi) raporda değerlendirilmediği, bu muhtemel sonuçlar karşısında yapısal modifikasyonlar/ iyileştirme yöntemlerinin açıklanmadığı, bu kapsamda Mart 2019 tarihli Nihai ÇED raporunun kıyı boyu katı madde hareketinin getireceği belirsizlikler, buna karşı alınacak önlemler açısından yetersiz durumda olduğu, ayrıca liman içi sirkülasyon ile ilgili belirleyici bir çalışma ve yapının buna uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışma (modelleme) ve değerlendirmelerin yetersiz olduğu, Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği açısından ise  jeolojik  bilgi  girdisi  üzerine  jeolojik  ortamın  mühendislik  tanımlamasının  yapılmadığı,  mühendislik  ortam  tanımlaması  sonucu  kurulacak  hidrojeolojik  modelin  de  ÇED  raporunda  yer  almadığı, ÇED raporunda verilen veri girdisinin hidrojeoloji ile ilgili kesin proje aşamasında yapılması  gereken  çalışmaları  kapsayamayacağı dikkate alındığında,  Mart 2019 tarihli Nihai ÇED Raporunun Hidrojeoloji başlığı altında verilen bilgilerin kapsam açısından yetersiz olduğu görülmekle; Mart 2019 tarihli Nihai ÇED Raporunda İnşaat Mühendisliği ve Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği açısından belirtilen eksikliklerin ÇED raporunu bu yönlerden kusurlandırıcı nitelikte olduğu anlaşıldığından, Saros FSRU projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19/04/2019 tarih ve 5473 No’lu “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararında İnşaat Mühendisliği ve Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline, Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle  karar verilmiştir.”

“BOTAŞ TÜM ZARARLARI TELAFİ ETMEK ZORUNDADIR”

İdari Yargılama Usul Kanununun 28.maddesine göre, “İdare Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” diyen Av. Bülent Kaçar’da şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve BOTAŞ, Saros FSRU Limanı ve Kara Boru Hattı inşaatını derhal durdurarak denizimizden, tarlalarımızdan ve ormanlarımızdan derhal çıkmalıdır. Anayasa’nın 125.maddesine göre ‘İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği hukuksuz ÇED Olumlu Kararı nedeniyle BOTAŞ şirketi de bilime ve hukuka aykırı hazırlattığı ÇED raporunu nedeniyle Saros Körfezi’nde denize, tarlalara ve ormanlara verilen tüm zararları gidermek ve telafi etmek zorundadırlar. Devlet kurumları olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve BOTAŞ şirketi Anayasaya ve kanunlara karşı gelmekten derhal vazgeçmeli, halkın iradesine ve yargı kararına hemen bugün saygı göstermelidir.”

Saros'taki talan projesi için yürütmeyi durdurma talebi İlginizi Çekebilir Saros'taki talan projesi için yürütmeyi durdurma talebi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...