Mahkeme sendikal eyleme verilen kınama cezasını iptal etti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde hemşireye sendikal eyleme katıldığı için rektörlüğün verdiği disiplin cezası mahkemece iptal edildi. Rektörlüğün istinaf başvurusu da reddedilerek karar kesinleşti.

Mahkeme sendikal eyleme verilen kınama cezasını iptal etti

İzmir 3. İdare Mahkemesi DEÜ Hastanesinde görev yapan hemşireye sendikal eylemlere katıldığı için disiplin cezası verilmesini haksız buldu.

Geçen yıl Haziran ayında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) çağrısıyla öğlen yemeği sırasında yapılan basın açıklamasına katılan hemşireye, rektörlükçe ‘mesai saatinde işbaşında olmadığı ve Covid-19 tedbirlerine uymadığı’ gerekçesiyle kınama cezası verildi. SES, Üniversite Disiplin Kurulu'na yaptığı itirazı ret edilen üyelerinin durumunu yargıya taşıdı.

SENDİKAL HAK

Hemşireye verilen disiplin cezasının haksız olduğuna, eylemin sendika hakkı kapsamında kaldığına karar veren mahkeme,  daha önce Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlara atıfta bulunarak, “Davacının eyleminin sendika hakkı kapsamında kaldığı, bu sınırı aşmadığı, disiplin cezası verilmesine konu ‘kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak' hükmüne girmediği sonucuna varıldığından anılan hüküm kapsamında değerlendirilerek kınama cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık görülmemiştir” tespitini yaparak işlemin iptaline karar verdi.

İSTİNAF KARARI ONADI

DEÜ Rektörlüğü İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin aldığı kararı istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi istinaf başvurusunu kesin olarak reddederek iptal kararını kesinleştirdi.

'AKP iktidarı kamu üniversite hastanelerini bir vidaya muhtaç bıraktı' İlginizi Çekebilir 'AKP iktidarı kamu üniversite hastanelerini bir vidaya muhtaç bıraktı'

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...