Ovaya yapılan santral için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iki kez iptal edildi

Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Samsun'daki Çarşamba Ovası'na 2019 yılında yapımına başlanan ve yargı süreci devam ederken bitirilerek çalışmaya başlayan Biyokütle Enerji Santrali için köylüler ve sivil toplum örgütleri 2 dava açtı. Aynı mahkeme, 2 ayrı davada da santral için valilik tarafından verilen ÇED gerekli değildir kararını iptal etti.

Ovaya yapılan santral için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iki kez iptal edildi

Samsun Valiliği’nden alınan ÇED gerekli değildir kararıyla birlikte Oltan ve Köleoğlu Enerji 2019 yılında birinci derecede Tarımsal SİT alanı ilan edilen Çarşamba Ovası’nın ortasına BES (Biyokütle Enerji Santrali) inşaatına başladı. Yöre halkı, Mimar Odası ve SAMÇED (Samsun Çevre Platformu), santralin yapıldığı yere karşı çıkarak ÇED gerekli değildir kararının iptali için Samsun 3. İdare Mahkemesine 2 ayrı dava açtı.

Mahkeme iki farklı davayı da karara bağlayarak, “Hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak tesis edildiği mahkememiz kararıyla ile tespit edilen dava konusu işlemlerin uygulamaya devam etmesi durumunda, arzı artırılamayan, yerine geçebilecek bir eşdeğeri olmayan, oluşumu asırlar sürmesine rağmen kaybı dakikalar içinde gerçekleşebilen ve kıt bir kaynak olan nitelikli tarım toprakları ile çarşamba Büyük Ova Koruma alanının doğal dokusunun ciddi zararlara maruz kalabileceği açık olduğundan ortaya telafisi güç ve imkansız zararların çıkabileceği değerlendirilmiştir” ifadelerini kullanarak ÇED gerekli değildir kararını her iki dava da iptal etti.

106 SANTRAL İÇİN EMSAL KARAR OLABİLİR

Samsun 3. İdare Mahkemesi'nde görülen ve ‘ÇED gerekli değildir' kararının iptali istemiyle, yöre halkının açtığı iki davada da mahkemenin ayrı ayrı “ÇED gereklidir” kanaatine vardığını söyleyen SAMÇED sözcüsü Mehmet Özdağ, mahkemenin kararının aynı durumda olan 106 santral için emsal karar niteliğinde olduğunu söyledi. Santralin yok hükmünde olduğunu belirten Özdağ, şunları söyledi:

“Santral günde 630 ton içeriğini bilmediğimiz biyokütle yakarak havamızı, suyumuzu ve toprağımızı kirletmeye devam etmektedir. Samsun Valiliği artık doğanın ve halkın yanında taraf tutsun ve Tarımsal SİT statüsü kazanmış Çarşamba ovasının tam ortasında bulunan bu santralin kapısına mühür vursun. Valiliğin mahkemenin kararını uygulamasını bekliyoruz. Ova içinde barındırdığı yüzlerce çeşit bitkisi ve canlısı ile ölmeden müdahale edin yoksa çok geç kalınacak. Bu santralin ürettiği elektrik piyasadaki elektrik fiyatlarının çok çok üstüne alınıyor. Tüketilen elektriğin binde birini bile karşılamayan santral Türk ekonomisine büyük bir yüktür.”

YARGI SÜRERKEN SANTRAL BİTİRİLDİ

Köylülerin avukatlarından Serpil Dönmez, Samsun 3. İdare Mahkemesinin valilikçe verilen ÇED gerekli değildir kararının iptaline karar verildiğini ancak, kararın davalı Samsun Valiliği ile şirkete tebliğine rağmen halen santral faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi. Kanuna göre idarenin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gecikmeksizin yapılması gerektiğini söyleyen Dönmez, “Santral için açılmış davalar varken, inşaat çalışmaları devam etmiş ve santral bitirilerek çalışmaya başlamıştır. Geçte olsa mahkeme yöre halkının haklılığına karar verdi” diye konuştu.

Çarşamba'da yangın İlginizi Çekebilir Çarşamba'da yangın

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...