TTB, Aile Hekimliği Sözleşmesi Yönetmeliği’nin iptali için dava açtı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

TTB, Aile Hekimliği Sözleşmesi Yönetmeliği’nin iptali için dava açtı

Yönetmeliğin 8. Maddesinin iptali için verilen dava dilekçesinde yönetmeliğin Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının haklarını hukuka aykırı bir biçimde kaldırdığı, toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişebilmesinin önünde engeller oluşturduğu savunuldu.

“ANAYASAYA AYKIRI”

TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan dava dilekçesinin ilk bölümünde; yönetmeliğin ‘sözleşmenin yenilenmesi’, ‘sözleşmenin feshi’ ve ‘sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi’ni düzenleyen 7, 10 ve 11'inci maddelerinin Anayasa'ya aykırılığına dikkat çekildi.

Aile hekimlerinin kamu görevlisi statüsüne ilişkin Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına atıf yapıldı. Söz konusu yönetmelik maddelerinin Anayasa'da yer alan “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” hükmünü ihlal ettiğinin altı çizildi. Dilekçenin ikinci bölümünde ise 8 maddedeki hukuka aykırılıklar sıralandı.

Özer: Bir aile hekimi 3 bin 700 kişiye bakıyor İlginizi Çekebilir Özer: Bir aile hekimi 3 bin 700 kişiye bakıyor