Sözcü Plus Giriş

Yargıtay: Başsavcıların iade yetkisi bulunmuyor

Yüksek Mahkeme, Cumhuriyet Başsavcılarının savcılar tarafından verilen takipsizlik kararlarını iade edemeyeceğine, bunun üzerine hazırlanan iddianamelerin de geçersiz olduğuna hükmetti.

Asuman ARANCA
Güncellenme: 04:14, 04/01/2021
Yargıtay: Başsavcıların iade yetkisi bulunmuyor

Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılıklarının denetim ve gözetim yetkilerine ilişkin önemli bir karar verdi. Emsal niteliğindeki kararda, “Başsavcıların gözetim ve denetim yetkisi, bir suç soruşturması sonucunda hangi kararın verilmesi gerektiği yönündeki emirleri veya kararın onanmasını/iade edilmesini kapsamaz” denildi.

BAŞSAVCI İADE ETTİ: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016'da 6 kişi hakkında Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet suçundan soruşturma başlattı. Başsavcı Vekili takipsizlik kararı vererek, dosyayı “görüldü işlemi” için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısına gönderdi. Başsavcı, dava açılmasının uygun olacağı görüşüyle takipsizlik kararını iade etti.

BAKANLIK'TAN İTİRAZ: Karara yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilince, Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma talebinde bulundu.

DAVA AÇMA YETKİSİ SAVCININ: Cumhuriyet Savcısının soruşturma evresinin asıl yetkilisi olduğu açıklandı.

İTİRAZ DAHİ EDEMEZ: Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK), “Takipsizlik kararına itiraz edenler arasında başsavcıların bulunmadığı” kaydedildi.

Kararda şöyle denildi:

SAVCININ İMZASI YETERLİ: Cumhuriyet savcısı tarafından elektronik imza ile imzalanan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın hiçbir onay işlemine gerek olmadan hukuken geçerli hale geleceği anlaşılmıştır.

İDDİANAME HUKUKEN GEÇERSİZ: Başsavcının takipsizlik kararını iade etmesi üzerine hazırlanan iddianamenin hukuki değerinin bulunmadığı saptanmıştır.

Yayınlanma Tarihi:05:00,